>

Martin Švorc

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

eko-inovatívne riešenia
ekologická pomoc
cudzie jazyky
doučovanie
anglický jazyk
francúzsky jazyk

Žiadne informácie

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)