>
Príležitosť Prezenčný kurz: Ako sa nehádať o klimatickej kríze

Prezenčný kurz: Ako sa nehádať o klimatickej kríze

Mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie, verejné inštitúcie

Stretávate sa vo svojej práci či súkromí s konfliktami, ktoré sa týkajú klímy či životného prostredia? Ste svedkom toho, ako sa ľudia dokážu do krvi hádať o populácii medveďa, parkovacej politike, elektromobilite, či statuse národných parkov? Máte v práci na starosti rozhodovanie o veciach, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi, úpravy verejných priestorov, či hospodárenia s energiami a bojíte sa konfliktov, ktoré tieto rozhodnutia so sebou prinášajú? Konflikty vzťahu človeka a prírody ležia v nás hlbšie, než si niekedy uvedomujeme. Tento kurz vám pomôže porozumieť im a lepšie s nimi pracovať. Bez strachu, s úctou, a efektívne. Kurz pripravujeme na jeseň 2024.

riešenie konfliktov
manažment prírodných zdrojov
dialóg
vyjednávanie
leadership
vzdelávanie
životné prostredie
ochrana prírody
verejná politika
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Zuza Fialová

Popis

Kurz je určený všetkým tým, ktorí sa vo svojej práci či voľnočasových aktivitách zameriavajú na riešenia, ktoré zasahujú prírodu, človeka, spoločnosť a ich vzťahy. Môže to byť úprava verejného priestoru, ochrana prírody, využívanie prírodných zdrojov, nakladanie s odpadmi, alebo rôzne tovary či služby, ktoré ovplyvňujú spoločnosť aj prírodu (napr. doprava). Cieľom je ponúknuť metodiku, ako sa o hodnotovo podložených témach rozprávať bez polarizácie či bojovného naratívu, ako hľadať priestor pre rozhovor, vzájomné počúvanie, či dohodu. 

Po absolvovaní kurzu budete k environmentálnym či klimatickým konfliktom pristupovať s väčším sebavedomím a pracovať s nimi efektívnejšie.

Čomu sa budeme venovať:

 • Zručnosti rozhovoru a vyjednávania v situácii, kedy zdrojom nedorozumenia sú odlišné hodnoty partnerov.

 • Príčiny patových situácií v dialógu, napr. strašenie verzus popieranie, debata verzus dialóg.

 • Rôzne stratégie rozhovoru s človekom s radikálne odlišnými názormi. Aktívne počúvanie. Schopnosť v pravý čas ukončiť rozhovor.

 • Rôzne typy vzťahu človeka, prírody a spoločnosti a hodnotové nastavenia z nich vyplývajúce – ako s tým pracovať pri konkrétnych problémoch.

 • Prepojenia prírodných a sociálnych kríz – ako rozšíriť optiku a transformovať možné konflikty.

 • Precvičovanie dialógu cez simuláciu rozhodovacej situácie v samospráve - hľadanie prienikov rôznych perspektív.

 • Nástroj na identifikovanie hodnotových východísk a prienikov záujmov, ktorý pomôže pri príprave na náročné diskusie.

Pozor! Tento kurz nie je návodom ako recyklovať, praktizovať zero-waste, minimalizmus, slow-fashion, či iný trendy štýl. Je zameraný na reflexiu hodnôt a na hľadanie dialógu v ťažkých témach rôznych kríz. 

Kurz obsahuje:

 • Prezenčný tréning v reálnom čase s diskusiou, cvičeniami a úlohami;

 • Obsiahly zoznam literatúry a odkazov k téme kurzu, ako aj autorské písomné materiály v rozsahu najmenej 30 strán;

 • Certifikát v PDF pre úspešné absolventky a úspešných absolventov.

 • Kurz pripravujeme na jeseň 2024.

O autorovi

Zuza Fialová

Zuza je odborníčka v oblasti riešenia konfliktov, ľudských práv, demokratickej transformácie a medzinárodného rozvoja. Pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie (OBSE, NATO), miestne ľudskoprávne či advokačné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a štátne orgány na Slovensku i v zahraničí. Jej kariéra výskumníčky, trénerky, a neskôr aj terénnej pracovníčky začala v roku 1992. Zoznam jej odborných publikácií obsahuje viac ako 50 pozícií. Jej kniha Monitorovanie ľudských práv bola vydaná v piatich jazykoch vrátane azerbajdžanského. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky žila v Afganistane.

Učí a trénuje dospelých od r. 1997. Vytvorila vzdelávacie kurzy na mieru pre mimovládne organizácie, štátnych úradníkov, či univerzitných študentov v niekoľkých krajinách. V súčasnej dobe pracuje na projektoch súvisiacich s hodnotovými konfliktami a polarizáciou v Európe, jej osobitným záujmom sú spoločenské dôsledky klimatickej zmeny. Veľa píše o konfliktoch spojených s prírodou a manažmentom prírodných zdrojov. Facilituje stretnutia, kde sa stretávajú rôzne záujmy, hodnoty a skúsenosti.


Podobné ponuky