>
Príležitosť Prezenčný kurz: Ako sa nehádať o klimatickej kríze

Prezenčný kurz: Ako sa nehádať o klimatickej kríze

Mladí profesionáli, profesionáli, neziskové organizácie, verejné inštitúcie

Stretávate sa vo svojej práci či súkromí s konfliktami, ktoré sa týkajú klímy či životného prostredia? Ste svedkom toho, ako sa ľudia dokážu do krvi hádať o populácii medveďa, parkovacej politike, elektromobilite, či statuse národných parkov? Máte v práci na starosti rozhodovanie o veciach, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi, úpravy verejných priestorov, či hospodárenia s energiami a bojíte sa konfliktov, ktoré tieto rozhodnutia so sebou prinášajú? Konflikty vzťahu človeka a prírody ležia v nás hlbšie, než si niekedy uvedomujeme. Tento kurz vám pomôže porozumieť im a lepšie s nimi pracovať. Bez strachu, s úctou, a efektívne.

riešenie konfliktov
manažment prírodných zdrojov
dialóg
vyjednávanie
Leadership
Vzdelávanie
životné prostredie
ochrana prírody
verejná politika
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
22. 11. 2023 o 09:00 (CET)
Autor
Zuza Fialová

Popis

Kurz je určený všetkým tým, ktorí sa vo svojej práci či voľnočasových aktivitách zameriavajú na riešenia, ktoré zasahujú prírodu, človeka, spoločnosť a ich vzťahy. Môže to byť úprava verejného priestoru, ochrana prírody, využívanie prírodných zdrojov, nakladanie s odpadmi, alebo rôzne tovary či služby, ktoré ovplyvňujú spoločnosť aj prírodu (napr. doprava). Cieľom je ponúknuť metodiku, ako sa o hodnotovo podložených témach rozprávať bez polarizácie či bojovného naratívu, ako hľadať priestor pre rozhovor, vzájomné počúvanie, či dohodu. 

Po absolvovaní kurzu budete k environmentálnym či klimatickým konfliktom pristupovať s väčším sebavedomím a pracovať s nimi efektívnejšie.

Čomu sa budeme venovať:

  • Zručnosti rozhovoru a vyjednávania v situácii, kedy zdrojom nedorozumenia sú odlišné hodnoty partnerov.

  • Príčiny patových situácií v dialógu, napr. strašenie verzus popieranie, debata verzus dialóg.

  • Rôzne stratégie rozhovoru s človekom s radikálne odlišnými názormi. Aktívne počúvanie. Schopnosť v pravý čas ukončiť rozhovor.

  • Rôzne typy vzťahu človeka, prírody a spoločnosti a hodnotové nastavenia z nich vyplývajúce – ako s tým pracovať pri konkrétnych problémoch.

  • Prepojenia prírodných a sociálnych kríz – ako rozšíriť optiku a transformovať možné konflikty.

  • Precvičovanie dialógu cez simuláciu rozhodovacej situácie v samospráve - hľadanie prienikov rôznych perspektív.

  • Nástroj na identifikovanie hodnotových východísk a prienikov záujmov, ktorý pomôže pri príprave na náročné diskusie.

Pozor! Tento kurz nie je návodom ako recyklovať, praktizovať zero-waste, minimalizmus, slow-fashion, či iný trendy štýl. Je zameraný na reflexiu hodnôt a na hľadanie dialógu v ťažkých témach rôznych kríz. 

Kurz obsahuje:

  • Prezenčný tréning v reálnom čase s diskusiou, cvičeniami a úlohami;

  • Obsiahly zoznam literatúry a odkazov k téme kurzu, ako aj autorské písomné materiály v rozsahu najmenej 30 strán;

  • Certifikát v PDF pre úspešné absolventky a úspešných absolventov.

O autorovi

Zuza Fialová

Zuza je odborníčka v oblasti riešenia konfliktov, ľudských práv, demokratickej transformácie a medzinárodného rozvoja. Pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie (OBSE, NATO), miestne ľudskoprávne či advokačné organizácie, vzdelávacie inštitúcie a štátne orgány na Slovensku i v zahraničí. Jej kariéra výskumníčky, trénerky, a neskôr aj terénnej pracovníčky začala v roku 1992. Zoznam jej odborných publikácií obsahuje viac ako 50 pozícií. Jej kniha Monitorovanie ľudských práv bola vydaná v piatich jazykoch vrátane azerbajdžanského. Pracovala vo viac ako 20 krajinách Európy a Ázie, z toho dva roky žila v Afganistane.

Učí a trénuje dospelých od r. 1997. Vytvorila vzdelávacie kurzy na mieru pre mimovládne organizácie, štátnych úradníkov, či univerzitných študentov v niekoľkých krajinách. V súčasnej dobe pracuje na projektoch súvisiacich s hodnotovými konfliktami a polarizáciou v Európe, jej osobitným záujmom sú spoločenské dôsledky klimatickej zmeny. Veľa píše o konfliktoch spojených s prírodou a manažmentom prírodných zdrojov. Facilituje stretnutia, kde sa stretávajú rôzne záujmy, hodnoty a skúsenosti.


Podobné ponuky