>
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Neplatená stáž

Náplň práce

  • Tvorba analytických podkladov

  • Spolupráca na aktuálnych projektoch tímu (duševné zdravie, inovatívna lieková politika, darcovstvo krvi, integrovaná zdravotná starostlivosť, dezinformácie v zdravotníctve)

  • Navrhnutie a rozpracovanie vlastného projektu v oblasti zdravotníctva

Koho hľadáme

  • Študent/-tka vysokej školy (so zameraním na ekonometriu, štatistiku, matematiku, behaviorálne vedy, sociálne vedy, verejné zdravotníctvo, farmáciu, medicínu, verejné politiky, marketing, či podobné odbory)

  • Analytické myslenie

  • Znalosť anglického jazyka

  • Záujem o aktuálne zdravotnícke trendy

  • Kreativita a proaktivita - možnosť spracovania vlastného projektu v oblasti zdravotníctva

Prečo si vybrať nás

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdravotníctva overené princípy a riešenia vychádzajúce z poznatkov behaviorálnej vedy. Veríme, že využívaním prístupov zohľadňujúcich všetky aspekty ľudského správania dokážeme skvalitniť slovenské zdravotníctvo. Našim hlavným cieľom je tak sprístupniť najnovšie medicínske poznatky pre všetkých.

Naša práca vychádza z hypotézy o tom, že ľudské správanie a rozhodovanie nie je vždy racionálne, pretože ho ovplyvňuje rad behaviorálnych faktorov. Doterajšia prax politických prístupov však behaviorálne faktory často nezohľadňovala, kvôli čomu mohli byť navrhované riešenia nepresné alebo nesprávne. Beet vníma faktory racionality, ako aj iracionality ľudského správania a má ambíciu ich preniesť do tvorby zdravotníckych politík.

Hlavný benefit, ktorý vieme ponúknuť je priestor na návrh a spracovanie vlastného projektu v oblasti zdravotníctva.

Dodatočné informácie

Ak spĺňate tieto kritériá, alebo poznáte niekoho, kto ich spĺňa, pošlite CV a motivačný list spolu s návrhom vlastného projektu v oblasti zdravotníctva do 31. mája.

Detaily

  • Študent vysokej školy

O organizácii

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdr..
Viac o organizácii
18. 4. 2023
11. 5. 2023

Podobné ponuky