BeLove

Medvedzie, 02744, Tvrdošín
Projekt / iniciatíva bez právnej formy
sebaláska
duševné zdravie
sebarozvoj
sebapoznávanie
sebadovera
komunita
vzdelávanie
mládež
mládežnícke projekty
workshop
zdravie
s láskou
komunikácia
motivácia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O iniciatíve

Projekt venovaný mentálnemu zdraviu. Zameriavame sa na rozvoj sebalásky hlavne medzi mladými prostredníctvom workshopov, prednášok, diskusií a sociálnych sieti.

Sociálne siete