>

Kristína Liberčanová

Kristína  Liberčanová
PPP Myjava a Pedagogická fakulta @ TRUNI
Filozofická fakulta UK, Bratislava , Pedagogika so špecializáciou Sociálna pedagogika , 2008
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Venujem sa 20 sociálnej pedagogike, viem poskytnúť mentoring v tejto oblasti (peer dobrovoľníctvo, poradenstvo, prevencia a intervencia sociálnych ohrození, projektový manažment, socialno-pedagogický proces, štandardy, predškolská edukácia, pedagogická prax). Prípadne i pre katechétov náboženskej výchovy (konkrétne evanjelickej)

S čím viem ako mentor pomôcť

Sebarozvoj
Rozbeh projektu
Kariéra
edukácia

Viac o mne

https://pdf.truni.sk/katedry/kps/pracovnici/kristina-libercanova

Kľúčové slová o mne

sociálna pedagogička

Pracovné skúsenosti

PPP Myjava a Pedagogická fakulta @ TRUNI
Trnava
Odborná asistentka na Katedre pedagogických štúdií
2004 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
PhD., Pedagogika so špecializáciou Sociálna pedagogika
Filozofická fakulta UK, Bratislava
Katedra pedagogiky
1998 – 2008
Stredoškolské
Stredná pedagogická škola
Modra
Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
1994 – 1998

Preferencie


  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring
Ako rýchlo reagujem

do 8 hodín


Ďalší mentori