>
Dobrovoľnícky projekt Centrum výskumu sociálnej stability hľadá Sociológa / Sociologičku

Centrum výskumu sociálnej stability hľadá Sociológa / Sociologičku

Nezisková organizácia
socialna kohézia
sociológia
spoločenské vedy
spracovanie dát
spracovanie prieskumu
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

Kto sme? 

Sme mladá nezávislá nezisková organizácia so zápalom a chuťou porozumieť fungovaniu spoločnosti. Vznikli sme v roku 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov a humanitárnych pracovníkov s cieľom skúmať sociálnu kohéziu - rozpad ktorej pomáha vysvetliť spoločenskú polarizáciu, kultúrne vojny a napríklad aj vojnu na Ukrajine. V našom tíme budeš mať možnosť nazrieť bližšie do tém ako umelá inteligencia, psychológia a psychometrika, fungovanie vedeckých grantových schém, prieskumy verejnej mienky, spoločenská zmluva či ako sa buduje dôvera v (post)konfliktnej spoločnosti.

Koho hľadáme? 

Hľadáme expertných dobrovolníkov (aktuálne nejde o finančne honorovanú pozíciu)

Odborníka, ktorý má: 

 • relevantné znalosti z oblasti sociológie a sociometrie

 • schopnosť pracovať s kvalitatívnymi spoločenskovednými dátami

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

 • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na C1  úrovni

 • analytické a koncepčné myslenie

 • samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť

 • zmysel pre detail a vytrvalosť

 • interdisciplinarita

 • výhodou je znalosť práce s relevantnými programami analýzy spoločenskovedných dát (SPSS, Python, R a i.)

Výskumná / vedecká skúsenosť, terénna prax a skúsenosť s prieskumami verejnej mienky výhodou.


Náplň práce

 • Aplikácia metód sociologického výskumu

 • Interpretovanie záverov z prieskumov verejnej mienky

 • Samostatne spracovávať a vyhodnocovať dáta

 • Analyzovať údaje a navrhovať interpretácie výsledkov  v širšom kontexte 

 • Analýza a spracovanie dát pre konkrétne analytické úlohy a spolupráca pri definovaní návrhov, riešení a odporúčaní,

 • Vyhľadávať vzorce a korelácie v dátach, ktoré môžu indikovať nedostatočne preskúmané vzťahy medzi spoločenskými fenoménmi

 • Vytvárať výstupy na ďalšie účely externej komunikácie

 • Iné súvisiace Ad hoc úlohy

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Čo ponúkame? 

 • Možnosť odborného rastu v rámci moderných a dynamických tém, ktorými sa DEKK zaoberá

 • Prístup k unikátnym spoločenskovedným datasetom

 • Možnosť podieľať sa na budovaní inštitúcie, ktorá rieši niektoré z najkomplexnejších problémov modernej spoločnosti s našimi partnermi: Karlova univerzita, University of Cambridge, King's College London, SAV, či AI startups ako ALAN Analytics a CulturePulse

 • Flexibilnú náplň práce a pracovnú dobu v prostredí medzinárodne pôsobiaceho tímu

 • Menší, mladý, motivovaný, interdisciplinárny, zvedavý a dobrodružný kolektív

 • Možnosť budovať si network v odborne zaujímavom a rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí


Preferencie

10 hodín / týždenne
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
12. 7. 2022

Podobné projekty