Dobrovoľnícky projekt Centrum výskumu sociálnej stability hľadá Sociológa / Sociologičku

Centrum výskumu sociálnej stability hľadá Sociológa / Sociologičku

Nezisková organizácia
socialna kohézia
sociológia
spoločenské vedy
spracovanie dát
spracovanie prieskumu
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Osobné stretnutia, na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

Kto sme? 

Sme mladá nezávislá nezisková organizácia so zápalom a chuťou porozumieť fungovaniu spoločnosti. Vznikli sme v roku 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov a humanitárnych pracovníkov s cieľom skúmať sociálnu kohéziu - rozpad ktorej pomáha vysvetliť spoločenskú polarizáciu, kultúrne vojny a napríklad aj vojnu na Ukrajine. V našom tíme budeš mať možnosť nazrieť bližšie do tém ako umelá inteligencia, psychológia a psychometrika, fungovanie vedeckých grantových schém, prieskumy verejnej mienky, spoločenská zmluva či ako sa buduje dôvera v (post)konfliktnej spoločnosti.

Koho hľadáme? 

Hľadáme expertných dobrovolníkov (aktuálne nejde o finančne honorovanú pozíciu)

Odborníka, ktorý má: 

 • relevantné znalosti z oblasti sociológie a sociometrie

 • schopnosť pracovať s kvalitatívnymi spoločenskovednými dátami

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

 • znalosť anglického jazyka slovom a písmom na C1  úrovni

 • analytické a koncepčné myslenie

 • samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť

 • zmysel pre detail a vytrvalosť

 • interdisciplinarita

 • výhodou je znalosť práce s relevantnými programami analýzy spoločenskovedných dát (SPSS, Python, R a i.)

Výskumná / vedecká skúsenosť, terénna prax a skúsenosť s prieskumami verejnej mienky výhodou.


Náplň práce

 • Aplikácia metód sociologického výskumu

 • Interpretovanie záverov z prieskumov verejnej mienky

 • Samostatne spracovávať a vyhodnocovať dáta

 • Analyzovať údaje a navrhovať interpretácie výsledkov  v širšom kontexte 

 • Analýza a spracovanie dát pre konkrétne analytické úlohy a spolupráca pri definovaní návrhov, riešení a odporúčaní,

 • Vyhľadávať vzorce a korelácie v dátach, ktoré môžu indikovať nedostatočne preskúmané vzťahy medzi spoločenskými fenoménmi

 • Vytvárať výstupy na ďalšie účely externej komunikácie

 • Iné súvisiace Ad hoc úlohy

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Čo ponúkame? 

 • Možnosť odborného rastu v rámci moderných a dynamických tém, ktorými sa DEKK zaoberá

 • Prístup k unikátnym spoločenskovedným datasetom

 • Možnosť podieľať sa na budovaní inštitúcie, ktorá rieši niektoré z najkomplexnejších problémov modernej spoločnosti s našimi partnermi: Karlova univerzita, University of Cambridge, King's College London, SAV, či AI startups ako ALAN Analytics a CulturePulse

 • Flexibilnú náplň práce a pracovnú dobu v prostredí medzinárodne pôsobiaceho tímu

 • Menší, mladý, motivovaný, interdisciplinárny, zvedavý a dobrodružný kolektív

 • Možnosť budovať si network v odborne zaujímavom a rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí


Preferencie

10 hodín / týždenne
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • do 6 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • do 12 mesiacov