>

Predseda organizácie

Nezisková organizácia
štatutárny orgán
Miesto
Bratislavský kraj
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online), osobné stretnutia
Dĺžka projektu
dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov

Pomôž nám s ...

PREDSEDA (dobrovoľník)

Pre našu novo založenú neziskovú organizáciu

DIRECTOR wanted (on volunteer bases)

for our newly founded and flourishing organisation.

Zatiaľ máme ...

Máme za sebou už dve prednášky na tému emocionálneho a psychologického zneužívania detí. Posledná prednáška bola 1.2. a mala veľký ohlas (prišlo takmer 30 ľudí, a niektorí chcú spolupracovať)

Máme takmer dokončený web a plány ohľadom ďalších prednášok a podpornej skupiny v rámci tejto tematiky.

We already arranged 2 lectures regarding the topic of EPA. Last lecture was a big success, 30 attendees and proposals for cooperation.

Our web is almost ready and we have plans regarding next lectures and support group regarding EPA.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Požiadavky:

 

 • Horlivosť ohľadom problematiky

 • Komunikácia slovensky a anglicky (zakladateľ je Švajčiar)

 • Organizačné schopnosti

 • Komunikatívnost a srdečnosť

 • Ochota venovať čas našej (vašej) organizácii, koordinácia tímu, vedenie meetingov


Requirements:

- Dedication to the subject.
- Slovak and English language skills.
- Organisation and leading skills.
- A communicative and good hearted personality.
- Willingness to dedicate time to the organisation, team coordination

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Ponúkame:

 

 • Sebarealizáciu a možnosť uplatniť tvorivé myslenie

 • Významnú šancu zmeniť slovenskú spoločnosť k lepšiemu

 • Malý team skúsených, snaživých a nadšených kolegov


We offer:
- Self-realization and implementation of your creative ideas.
- An important occupation in an NGO that is dedicated to make a difference in the Slovak society
- A small team of skilled, diligent and sociable co-workers

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

Klikni na epao.sk a dozvi sa viac

Follow us on epao.sk for more information

Preferencie

10 hodín / mesačne
 • stredoškoláka
 • vysokoškoláka
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála
 • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
15. 2. 2023

Podobné projekty