>

xxx xxx

Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

xxx

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
vzdelávanie
organizácia podujatí
umenie a kultúra
komunikačné schopnosti

Viac o mne

xxx

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci