>

Simona Sašinová

Simona Sašinová
Finance Internship @ Dell s.r.o.
Univerzita Komenského, Bratislava, medzinárodný manažment
Prešov, Prešovský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Dobrovoľníctvo pre mňa predstavuje príležitosť byť prospešným členom spoločnosti a aktívne prispieť k pozitívnym zmenám vo svete. Je to cesta, ako využiť svoje zručnosti, čas a energiu na podporu tých, ktorí to najviac potrebujú, a zároveň prispieť k riešeniu sociálnych, environmentálnych alebo komunitných výziev. Cez dobrovoľníctvo sa otvárajú nové perspektívy, naučím sa nové veci a stretnem s ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty a ciele. Verím, že aj malé kroky môžu viesť k veľkým zmenám a že moje úsilie môže mať skutočný vplyv. Motivuje ma predstava, že môžem byť súčasťou niečoho väčšieho a prispieť k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

social impact
doučovanie angličtiny
čas s ľuďmi

Viac o mne

Som mladé a komunikatívne dievča, ktoré nachádza radosť v práci v kolektíve a je vášnivo zanietené pre cestovanie, spoznávanie nových kultúr a šport. Moja láska k zdravému životnému štýlu sa prejavuje pravidelným cvičením, čo podčiarkuje moju túžbu po aktívnom a vyváženom živote. Minulý rok som sa odvážila vyskúšať Spartan race, čo bola pre mňa nielen nová výzva, ale aj príležitosť posunúť moje fyzické a mentálne hranice. Vždy som otvorená získavaniu nových skúseností, objavovaniu nových miest a stretávaniu nových ľudí, čo ma napĺňa energiou a inšpiráciou.

Kľúčové slová o mne

cestovanie
ľudskosť
time management
sport volunteering

Pracovné skúsenosti

Finance Internship @ Dell s.r.o.
Bratislava
2022 - 2023

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., medzinárodný manažment
Univerzita Komenského, Bratislava
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Bilingválne Gymnázium Konštantínova 2
Prešov
2014 – 2019

Hobby, záujmy

Šport a cestovanie.

Preferencie

1
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia

Ďalší dobrovoľníci