>

Monika Lajčiaková

Monika Lajčiaková
Konzultant/Business analytik @ KPMG Česká republika
Vysoká škola ekonomická, Praha, Finance, 2013
Trenčín, Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rada by som našla prácu, ktorá by ma posúvada ďalej a dávala mi zmysel. Som človek orientovaný na detail. Rada sa vŕtam v zákonoch, legislatívnych požiadavkách a tlmočím ich klientom.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

financie
compliance
účtovníctvo

Viac o mne

Som mama dvoch detí. Hľadám zmysluplnú prácu, kde timesheet nemá prevahu nad kvalitou práce a excel nemá prevahu nad rodinou. Mojou hodnotou je schopnosť detailne, kvalitne a s radosťou zanalyzovať a vyhodnotiť požiadavky legislatívy a jej dopad na procesy.

Ideálne by bolo, ak by som mohla pracovať ešte nejaký čas na na skrátený úväzok.

Kľúčové slová o mne

konzultant
schopnosť analyzovať a riešiť problémy
compliance
účtovníctvo
tok informácií
spolupráca
poradenstvo
consulting
radosť z učenia
zmysel pre detail

Pracovné skúsenosti

Konzultant/Business analytik @ KPMG Česká republika
Praha
- Analýza regulačných požiadaviek, identifikácia dopadov do produktov a procesov a podpora pri implementácií (CRD VI, AIFMD,...) - Rozdielová analýza a analýza dopadov v oblasti odmeňovania - Rozdielová analýza riadiaceho a kontrolného systému úverových inštitúcií a poisťovne - Podpora interného auditu so zameraním na revíziu a zefektívnenie procesov týkajúcich sa risk manažmentu - Revízia a príprava vnútorných predpisov týkajúcich sa riadenia rizík a nastavenia rizikového apetítu - Investičná spoločnosť v ČR: - rozdielová a dopadová analýza aktualizácie AIFMD súvisiaca s rizikom udržateľnosti, - aktualizácia interných predpisov pre rizikový apetít a riadenie rizík pre účely - zohľadnenia rizík a faktorov udržateľnosti, - identifikácia a aktualizácia ďalších vnútorných predpisov pre prípravu na licenčné riadenie
2015 - súčasnosť
Špecialista reportingu @ Komerční banka
Praha
- Spracovanie pravidelných IFRS výkazov za dcérske spoločnosti, prevod CAS výkazov do IFRS - Prezentácia výsledkov spoločností a vysvetlenie zmien manažmentu - Príprava podkladov pre konsolidačné vylúčenie - Intercompany deklarácia - Komerční banka vs. ostatné entity zo skupiny Sociéte Générale
2013 - 2015
Finančný analytik @ WPB Capital, spořitelní družstvo
Praha
- Spracovanie reportov pre Českú národnú banku - Analýza výkazov a vysvetľovanie zmien zodpovednému manažmentu - Nastavenie nových reportov v bankovom systéme v súlade s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami
2011 - 2013
Mzdová účtovníčka - asistent @ TaxVision s.r.o.
Praha
Vedenie účtovníctva tzv. ready - made spoločnostiam
2009 - 2011

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Finance
Vysoká škola ekonomická, Praha
Hlavná špecializácia - Financie Vedľajšia špecializácia - Auditing
2007 – 2013
Stredoškolské
Obchodná akadémia Dr. Milana Hodžu
Trenčín
2003 – 2007

Hobby, záujmy

Jóga, príroda

Preferencie

4 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 10 hodín


Ďalší dobrovoľníci