>

Michal Čupa

Univerzita Komenského, Bratislava, Sociálna a pracovná psychológia
Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, Slovensko

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

mládež
psychológia
identita
morálne hodnoty

Viac o mne

Študujem psychológiu na FSEV UK. Milujem ľudí, a ešte viac, keď im môžem pomôcť, a teda byť im nejakým spôsobom užitočný. Horí mi srdce pre mladých, chcem aby vedeli kým sú a kým ešte môžu byť. Som otvorený mnohým názorom, rád rozoberám hlboké osobnostné i filozofické témy. Rozvíjam sa aj v umeleckej sfére - spev, klavír i gitara.

Kľúčové slová o mne

empatia
chuť pomáhať
psychológia
mládež
umenie
morálne hodnoty

Vzdelanie

Vysokoškolské
Sociálna a pracovná psychológia
Univerzita Komenského, Bratislava
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium
Kysucké Nové Mesto
2016 – 2020

Preferencie

4 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci