>

Lucia Krajčová

Lucia Krajčová
Logistický inžinier @ Hella Slovakia Lighting s.r.o.
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2022
Šanghaj, Čína

Prečo som na GROWNi

Som mladý človek,stále skoro čerstvá absolventka, ktorá sa rada učí nové veci, spoznáva nových ľudí a objavuje svet.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Marketing
HR
logistika
spravovanie sociálnych sietí
Projektový manažment

Viac o mne

Postupom času som si našla obľubu v prechádzkach v prírode a taktiež som sa začala venovať joge. Obľúbila som si to hlavne preto, že je to miesto kde môžem byť sama so svojimi myšlienkami a taktiež pri joge sa musím plne sústrediť a disciplinovane sa venovať svojmu telu a počúvať ho. Mám veľmi rada varenie, kde môžem vytvárať niečo svoje a následne sa tešiť z výsledku. Život v zahraničí ma taktiež učí veľa vecí, ktoré som doteraz nepoznala alebo som im neprikladala váhu ale najradšej mám natom, že môžem spoznávať novú kultúru a učiť sa nové veci o ktorých som doposiaľ ani nesnívala.

Kľúčové slová o mne

marketing
automotive
dobrovoľník
tvorivé písanie

Pracovné skúsenosti

Logistický inžinier @ Hella Slovakia Lighting s.r.o.
Kočovce, Nové Mesto nad Váhom
zabezpečenie optimálneho pracovného toku balenia, analýza obalov - vylepšenia a nákladová efektívnosť, spracovanie objednávok od dodávateľov - balenie, komunikácia s dodávateľmi, vybavovanie reklamácií
2021 - 2023
Stážista na oddelení logistiky @ Leoni Slovakia, spol. s.r.o.
Trenčín
spracovanie dodacích listov od dodávateľov a odberateľov, hlásenie logistických reklamácií, práca v internom systéme, administratívna podpora oddelenia
2020 - 2021
Administratívny pracovník @ Exekútorsky úrad Trenčín
Trenčín
príprava podkladov, úradných dokumentov, vybavovanie korešpondencie, telefonická a mailová komunikácia, práca v systéme, zakladanie spisov
2018 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
2017 – 2022
Bc., Obchodné podnikanie
Fakulta ekonomiky a manažmentu - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Študijný program ma naučil analyzovať problémy v podnikateľských aktivitách subjektov a podnikoch cestovného ruchu, služieb. Mám znalosti o spôsoboch spolupráce a koordinácie s manažérmi. Taktiež ovládam informačné systémy, mám znalosti o podnikovej ekonomike, financiách a podnikovom manažmente.
2017 – 2020
Ing., Agrárny obchod a marketing
Fakulta ekonomiky a manažmentu - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Dokážem analyzovať a riadiť komplexné problémy v podnikateľských subjektoch orientovaných na agropotravinársku produkciu. Dokážem vytvárať a spracovať marketingové aktivity na podnikovej a nadpodnikovej úrovni s využitím nástrojov marketingového mixu v súlade s novými poznatkami marketingovej teórie a praxe. Skúsenosti s fungovaním systémov na domácom a európskom trhu.
2020 – 2022
Stredoškolské
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Trenčín
gymnázium som ukončila maturitou z matematiky a ekonomiky a samozrejme dvoch jazykov a to slovenského a anglického
2013 – 2017

Doplnkové aktivity a úspechy

ASSESSING AND CHANGING ADULTS BEHAVIOUR ON SUSTAINABLE CONSUMPTION OF FOOD
Erasmus+ & SUSCOF & SPU v Nitre 2021 Multiplier Event: Food and Sustainable Approach
2020

Preferencie

2
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 6 hodín


Ďalší dobrovoľníci