>

Diana Forróová

Diana Forróová
Admin support, Konzultant pre vzdelávanie @ SVDM, s.r.o. (RSP Baterkáreň)
Masarykova Univerzita v Brne, Brno, Andragogika - vzdelávanie, poradenstvo, rozvoj a výchova pre dospelých
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám možnosti maximálneho rozvoja osobnosti a kompetencií, ktoré budem vedieť uplatniť vo svojom osobnom a pracovnom živote rovnako ako aj možnosti pomoci, ktoré viem poskytnúť ostatným.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

rozvoj ľudí
vzdelávanie
vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
environmentálne poradenstvo
propagácia
komunikácia
projektový manažment
výskumné metódy v sociálnych vedách
administratíva
výskum

Viac o mne

Moje meno je Diana a som rodená Trnavčanka. Už nejaký ten čas hľadám svoje osobné naplnenie a možnosti rozvoja cez nekonvenčné projekty. Moje štúdium je zamerané na vzdelávanie, výchovu a poradenstvo pre dospelú populáciu - andragogiku. Hľadala som a stále aj hľadám možnosti uplatnenia sa či kryštalizáciu môjho budúceho pracovného pôsobenia. Zapájala som sa do projektov s témami age manažmentu, vzdelávania dospelých či ochrany životného prostredia v rôznych typoch organizácií - s.r.o.-čky, OZ-ká či v sociálnom podniku. Pôsobila som aj ako dobrovoľníčka v oblasti cirkulárnej ekonomiky (Baterkáreň) a vždy sa rada zapojím do nových činností, v ktorých vidím perspektívu pre svoj osobný rozvoj a pre pomoc iným. Rovnako sa na dobrovoľnej báze venujem amatérskemu písaniu článkov z envirooblasti - porušovanie a ochrana zvieracích práv na Cirkulárnom Hube. Aj v budúcnosti by som rada pôsobila v oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých prostredníctvom rôznych komunitných projektov či v profesnej oblasti HR.
V blízkej budúcnosti sa budem venovať lektorskej činnosti v spomínanej Baterkárni, kde sa usilujeme o rozvoj vzdelávacích aktivít - najmä zážitkovo-praktickou formou.

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie
rozvoj
dobrovoľníctvo
prepojenie teórie s praxou
stáž
práca pre slovensko
práca
skúsenosti
komunitný rozvoj
kompetencie pre 21. storočie
lektorovanie
ľudské zdroje a ich riadenie
výskumné metódy v sociálnych vedách
výskum

Pracovné skúsenosti

Admin support, Konzultant pre vzdelávanie @ SVDM, s.r.o. (RSP Baterkáreň)
Trnava
2020 - súčasnosť
Asistent konateľa, projektový manažér @ Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva s.r.o.
Bratislava
2018 - 2021

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Andragogika - vzdelávanie, poradenstvo, rozvoj a výchova pre dospelých
Masarykova Univerzita v Brne, Brno
Diplomovú prácu na Masarykovej univerzite som zamerala na Dobrovoľníctvo v sociálnom podniku - za čo som veľmi vďačná, nakoľko v tejto téme je v ČR a SR research gap. Snažila som sa zistiť ako dobrovoľníctvo vnímajú samotní dobrovoľníci v rovine prínosov, bariér a dôvodov vstupu a zotrvania v dobrovoľníctve. Jeden zo záverov môjho výskumu znie jasne: Dobrovoľníctvo v sociálnom podniku má signifikantný potenciál v profesionálnom rozvoji mladých dospelých.
2019 – súčasnosť
Bc., Andragogika
Komenského Univerzita v Bratislave, Bratislava
2016 – 2019
Stredoškolské
Gymnázium Jána Hollého v Trnave
Trnava
2012 – 2016

Doplnkové aktivity a úspechy

Pridanie sa k dobrovoľníkom
V úžasnej Baterkárni - v prvom reuse centre na Slovensku.
2020
Získanie certifikátu Unicert (odborná angličtina) v oblasti sociálnych vied (úroveň C1)
Certifikát sa udeľoval na základe absolvovania kurzu v trvaní 4 semestrov, zo zloženia skúšky (tvorba textu, posluch) a z realizácie vlastného výskumu, jeho prezentácie a verejnej diskusie.
2018
Absolvovanie pilotného kurzu Age management Advisor v Brne
Age management je jednou z prierezových tém, ktorým sa od začiatku môjho štúdia venujem. Pôsobila som ako projektový asistent, organizátor a aj dobrovoľník pre Age management o.z., kde sa každoročne organizuje AM Salon, kde praktici, HR manažéri či odborníci prednášajú o skúsenostiach s AM na pracovisku, predstavujú výsledky tohto nástroja. AM je v skratke riadenie s ohľadom na vek a má priniesť pracovnú spokojnosť a dobré pracovné výkony zamestnancov všetkých vekových kategórií a má za cieľ riešiť demografickú krízu, ktorá sa na nás postupne valí.
2019

Preferencie

5 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu

    Ďalší dobrovoľníci