>

Daniela Lorko Praznovská

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Sociálna práca, 2010
Rožňava, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Mám záujem pracovať na nových veciach, zdokonaľovať sa a spoznávať nové možnosti :)

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

vysokoškolské vzdelanie
vzájomná podpora
vzajomna inspiracia
vzťahy a komunikácia
vždy niečo nové
zlepšovanie pracovných vzťahov

Viac o mne

Rada sa učím novým veciam, prijímam nové výzvy preto som tu.

Kľúčové slová o mne

nezamestnanosť
vzdelávanie sa
inovácie

Pracovné skúsenosti

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Rožňava
vedúca oddelenia sprostredkovania práce
2018 - súčasnosť
Detský domov Dobšiná
DObšiná
Sociálny pracovník
2012 - 2014

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Sociálna práca
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
2007 – 2010
Mgr., Sociálna práca
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
2010 – 2012
PhDr., Rigorózne štúdium
Vysoká škola sv. Alžbety , detašované pracovisko Rožňava
2022 – 2022

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Hobby, záujmy

Rada sa učím nové veci, vo voľnom čase sa rada samovzdelávam, ale aj pomáham druhým ľuďom

Preferencie

2
  • študentskému projektu
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • neziskovke, škole
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia

Ďalší dobrovoľníci