>

Anna Zorkovská

Anna Zorkovská
Talent Acquisition Specialist
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, História , 2020
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

zaujímam sa o cestovanie, históriu, kultúru a komunitný život 😊

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

história
komunikácia
žurnalistika
komunita
komunita
vzdelávanie
rešpektovať a byť rešpektovaný
voľná hra
slobodné vzdelávanie
sebariadenie
sebarozvoj
história eu

Viac o mne

Rada stretávam nových ľudí a spoznávam ich príbehy. Táto vlastnosť sa tiahne mojim osobným aj pracovným životom: milujem cestovanie, kultúru, spoločenské (komunitné) podujatia a kaviarne❤️ Aktuálne pracujem ako recruiterka, vďaka tejto práci môžem spoznávať ľudí z celého sveta a študovala som históriu, kde som objavovala príbehy svetov minulých.

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie
rozvoj
história
recruiting
práca s ľuďmi
práca s mládežou
komunitná práca

Pracovné skúsenosti

Talent Acquisition Specialist
Bratislava
2020 - súčasnosť
Sprievodkyňa @ Slovenské národné múzeum - hrad Červený Kameň
2017 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Magister , História
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
U
2013 – 2020
História
Universität Leipzig, Leipzig/Nemecko
dva semestre v rámci programu Erasmus
2017 – 2018
Stredoškolské
Evanjelické Gymnázium Jána Amosa Komenského
Košice
s vyučovacím jazykom anglickým
2007 – 2012

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci