OBČIANSKE ZDRUŽENIE CESTA K MENTÁLNEMU ZDRAVIU

Mickiewiczova 2247/13, 81107, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 52050980
starostlivosť o duševné zdravie
psychiatria
psychoterapia
sociálna rehabilitácia
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Cieľom a poslaním združenia je podpora mentálneho zdravia a psychiatrie ako odboru v rôznych oblastiach, pod ktoré spadá aj:

• informovanie verejnosti a vzdelávacie aktivity, aktivity zamerané na destigmatizáciu

• aktivity zamerané na prevenciu duševných porúch

• podpora vybavení psychiatrických zariadení s orientáciou na rozvíjanie aktivít pre pacientov

• podpora sociálno – poradenskej činnosti pre ľudí s duševnými poruchami.

Pri napĺňaní cieľa združenie najmä:

• Realizuje vzdelávacie programy formou prednášok, publikácií, dokumentárnych a vzdelávacích videoprogramov a webových stránok

• Vzdeláva a informuje odbornú a laickú verejnosť o aktuálnych poznatkoch (najmä výsledkov výskumu) vo vyššie uvedených záujmových oblastiach.

• Zlepšuje podmienky pre liečbu, rehabilitáciu a sociálne podmienky u jedincov s mentálnymi poruchami.