>
Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Zámocké schody 2/A, 81101, Bratislava
Verejný sektor
IČO: 54343461
zdravotníctvo
analytik
technológie
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii

Od 1.1.2022 vznikol Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO), ktorý má za úlohu analyzovať zdravotnícke technológie (lieky, pomôcky...), ktoré chcú byť štandardne hradené z verejného zdravotného poistenia.

NIHO je odborným poradným orgánom ministerstva zdravotníctva, jeho fungovanie a financovanie je však politicky nezávislé (upravené nedávno schváleným zákonom 358/2021 Z.z.). Cieľový personálny stav je 22 zamestnancov, sídlom je Bratislava