Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, 83336, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný sektor
IČO: 00699021
kariéra a rozvoj ľudí
profesionalny rozvoj
európske politiky
Obsah vo vzdelávaní
aktuálne 0 (celkom 0)
Dobrovoľnícke projekty
aktuálne 0 (celkom 0)
Pracovné ponuky
aktuálne 0 (celkom 0)

Sociálne siete

O organizácii

Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 40 tisíc pracovníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor realizácie politík Európskej únie presadzuje a chráni záujmy SR v EÚ prostredníctvom spolupráce s jednotlivými rezortami ústrednej štátnej správy, našimi veľvyslanectvami v Európe ako aj Stálym zastúpením SR pri EÚ. Využívame naše členstvo v EÚ, aby sme plnohodnotne prispeli do rozhodovacieho procesu v EÚ a boli jeho pridanou hodnotou. Z hľadiska efektívneho presadzovania záujmov a priorít zahraničnej a európskej politiky SR a plnohodnotného a úspešného pôsobenia SR v EÚ je dôležitá cieľavedomá realizácia personálnej politiky voči inštitúciám EÚ so zámerom podporiť zvýšenie zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ. V záujme SR je, aby mala adekvátne zastúpenie v európskych inštitúciách, či už z pohľadu počtu jej obyvateľov, alebo napĺňania priorít európskej politiky SR.

Napĺňať personálne potreby inštitúcií EÚ výberom talentovaných uchádzačov z členských krajín EÚ je hlavným poslaním Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO. Úrad EPSO zverejňuje oznamy o výberových konaniach do jednotlivých európskych inštitúcií.

V databáze Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) nájdete ponuku stálych a dočasných pracovných miest vrátane miest pre zmluvných zamestnancov, stáží a pracovných pobytov.

https://epso.europa.eu/job-opportunities_sk

Viac o práci v inštitúciách EÚ nájdete aj na stránke MZVEZ SR:

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/praca_v_instituciach_eu