>
Príležitosť Príprava a riadenie projektov

Príprava a riadenie projektov

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy

Chcete financovať svoje nápady a zámery z Programu Slovensko, Plánu obnovy alebo iných grantových schém? Pripravte si svoj projektový zámer spolu s nami už počas hybridného kurzu: Príprava a riadenie projektov.

Vzdelávanie
tvorba projektov
tímová spolupráca
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Barbara Kollárová

Popis

Kurz ponúka vedomosti a zručnosti z oblasti prípravy a riadenia projektov metódou logickej matice (metodika vypracovaná Európskou komisiou) ale aj praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Vzdelávací kurz je výnimočný tým, že kombinuje teóriu s praxou. Účastníci vypracovávajú pod vedením lektoriek vlastné projektové zámery.

Kurz pozostáva z 2 vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

Modul A/ Príprava projektovej žiadosti 

Modul B/ Implementácia a manažment projektu

Najbližšie termíny:

O autorovi

Barbara Kollárová

Barbara Kollárová pracovala ako administrátorka medzinárodného študijného programu Academie Istropolitany Novy - Európske štúdiá a podieľala sa na rozvoji tohto programu až do roku 2001. Už viac ako 20 rokov žije a pracuje ako projektová manažérka pre viaceré lokálne a regionálne neziskové organizácie v Košiciach. Svoje skúsenosti z projektového sveta zdieľa a posúva ďalej aj prostredníctvom kurzu AINovy Príprava a riadenie projektov .


Podobné ponuky