>
Príležitosť Príprava a riadenie projektov

Príprava a riadenie projektov

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie, startupy

Chcete financovať svoje nápady a zámery z Programu Slovensko, Plánu obnovy alebo iných grantových schém? Pripravte si svoj projektový zámer spolu s nami už počas hybridného kurzu: Príprava a riadenie projektov.

Vzdelávanie
tvorba projektov
tímová spolupráca
Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Zuzana Štefániková & Barbara Kollárová

Popis

Kurz ponúka vedomosti a zručnosti z oblasti prípravy a riadenia projektov metódou logickej matice (metodika vypracovaná Európskou komisiou) ale aj praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Vzdelávací kurz je výnimočný tým, že kombinuje teóriu s praxou. Účastníci vypracovávajú pod vedením lektoriek vlastné projektové zámery.

Kurz pozostáva z 2 vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

Modul A/ Príprava projektového zámeru (24 hod.)

Modul B/ Implementácia a manažment projektu (12 hod)

Termíny:

O autorovi

Zuzana Štefániková & Barbara Kollárová

Zuzana Štefániková je spoluzakladateľkou AINovy, ktorú v rokoch 2001-2008 viedla. Posledných 15 rokov realizuje kurzy projektového manažmentu. Má bohaté medzinárodné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov v oblasti vzdelávania dospelých, učiteľov, pracovníkov samosprávy, najmä v oblasti udržateľného rozvoja a posilňovania kľúčových kompetencií.

Barbara Kollárová pracovala ako administrátorka medzinárodného študijného programu Academie Istropolitany Novy - Európske štúdiá a podieľala sa na rozvoji tohto programu až do roku 2001. Už viac ako 20 rokov žije a pracuje ako projektová manažérka pre viaceré lokálne a regionálne neziskové organizácie ako aj spolulektorka kurzu AINovy Príprava a riadenie projektov v Košiciach.


Podobné ponuky