>
Príležitosť Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania

Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo... A bez tárania

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, učitelia, profesionáli, neziskové organizácie, verejné inštitúcie

Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky.

tvorba prezentácie
výborné komunikačné zručnosti
výborné komunikačné schopnosti
prezentovanie
odborné prezentovanie
zvládanie trémy
stres manažment
prezentácia
Typ vzdelávania
Udalosť
Dátum a čas eventu
29. 5. 2024 o 09:00 (CET)
Autor
Zuza Fialová

Popis

Takisto sa venuje schopnosti prezentovať odborné témy laickému publiku, schopnosti zaujať účastníkov, prezentovaniu v časovom strese, zvládaniu trémy či problémových situácií počas prezentácie. 

Poznáte tú situáciu, keď sa celé dni či týždne pripravujete na dôležité odborné podujatie, máte všetko v hlave presne premyslené, dokonale vypočítané na predpísaných 30 minút? A potom v programe zistíte, že tesne pred vami zaradili príspevok VEĽMI DÔLEŽITÉHO ČLOVEKA. Ten rozpráva a rozpráva... a publikum podriemkava. Z hrôzou pozorujete, ako konzumuje váš drahocenný čas, ako ukrajuje minútu po minúte... Nakoniec sa utrápený moderátor obráti k vám a požiada vás o štvorminútové zhrnutie vášho príspevku, lebo potom nasleduje obed... Ako zareagovať? Dá sa vôbec na niečo také pripraviť?

Ako nestratiť hlavu a urobiť nezabudnuteľnú prezentáciu aj s minimom času a minimom pomôcok, aj to budeme trénovať. A tiež to, ako vyvážiť formu a obsah, ako byť autentickým prezentérom či uveriteľnou rečníčkou. Naučíme sa zaujať aj bez lacných trikov a tárania, s úctou k poslucháčom a so správnou dávkou humoru.

Tematické okruhy kurzu:

  • Typy prezentácií podľa cieľa a podľa druhu publika – ako prispôsobiť obsah a formu;

  • Príprava prezentácie (zostavenie obsahu, výber príkladov, názorné pomôcky) – praktický tréning;

  • Technická podpora prezentácií, software pre prezentácie, výhody a nevýhody rôznych pomôcok;

  • Možnosti interaktívnej prezentácie, zapájania poslucháčov (veľké aj malé skupiny);

  • Prezentovanie na odborných fórach (konferencia, seminár, okrúhly stôl/odborná porada);

  • Prezentovanie pre laické publikum (rozhovor pre médiá, verejné vystúpenie, apod.);

  • Zvládanie trémy a stresu, flexibilita pri meniacich sa podmienkach (nedostatok pomôcok, časový stres, apod.);

  • Nácvik krátkych prezentácií v simulovaných podmienkach.

Kurz je dvojdňový. Účastníci kurzu získajú elektronické materiály k téme (vo formáte PDF) v rozsahu najmenej 30 strán, zoznam podpornej literatúry vrátane linkov na online zdroje a videá a certifikát v PDF. Kurz otvárame pri počte 4 a viac účastníkov. 

Po skončení kurzu je možné dohodnúť si s lektorkou individuálne platené konzultácie k príprave vlastnej prezentácie. 

O autorovi

Zuza Fialová

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli, profesionáli, učitelia, neziskové organizácie, verejné inštitúcie


Podobné ponuky