>
Príležitosť Mimoškolské kluby na LEAF Academy

Mimoškolské kluby na LEAF Academy

Študenti strednej školy

Naše mimoškolské kluby ponúkame aj pre študentov mimo akadémie LEAF. Touto cestou by sme vás chceli pozvať na zážitok z komunitného života v LEAF Academy a spoločne zdieľať svoje vášne.

  • Kluby sú vhodné pre žiakov 8. - 9. ročníka ZŠ aj pre stredoškolákov v 1. a 2. ročníku

  • Kluby sú vedené v angličtine a sú ZDARMA

Viac informácií o kluboch

ZOZNAM KLUBOV PRE VEREJNOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022:

Alternative Photo Vibes

Debate Club

Language Immersion Club

Math Space

Puzzle hunt

Rainbow club

TTRPG

Persian Culture Club

Typ vzdelávania
Kurz
Autor
Študenti LEAF Academy

Popis

„Co-curricular“ činnosti sú vedené študentmi (výber, prevádzka činnosti, rozvrh) pod dohľadom odborného personálu a odborníkov v rôznych oblastiach. Počas „Orientation week“ sa študenti stretnú a vytvoria množstvo klubov a aktivít, ktorým by sa chceli počas svojho pôsobenia na LEAF Academy venovať.

Aj učitelia, nepedagogickí zamestnanci či externí hostia môžu okrem toho ponúkať širokú škálu aktivít spojenými s klubmi; napríklad vytvárajú prepojenie študentov s praxou v ich oblastiach záujmu. Registrácia aktivít prebieha na začiatku každého semestra. Po každom semestri si študenti môžu vybrať novú aktivitu, ktorej sa budú venovať alebo budú pokračovať vo svojom predtým vybranom klube.

Viac informácií o kluboch

O autorovi

Študenti LEAF Academy

ČO JE LEAF ACADEMY?

Sme medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.


Podobné ponuky