>

Experti/ Expertky na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií

participácia
MNO
štátna správa
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1178.5 € / mes
Tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80 % z tarify
Aktualizované: 20. 6. 2022

Náplň práce

Prihlásiť sa môžete oficiálne v termíne do 24. 06. 2022 vrátane cez stránku slovensko .sk, na ktorú budete presmerovaní.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 01.08.2022 

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia: expertka/expert na sieťovanie a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií

Počet obsadzovaných pozícií: 2

Stručný popis činností:

  • mapuje aktívnych aktérov z prostredia MNO 

  • spracúva databázu MNO, pôsobiacich na národnej úrovni,

  • monitoruje a vyhodnocuje zapájanie MNO do participatívnych procesov,

  • navrhuje inovatívne modely zapájania MNO do tvorby verejných politík,

  • podporuje vznik a činnosť rád MNO, hlavne v previazaní na konkrétne procesy tvorby verejných politík,

  • definuje možnosti pre vytvorenie legislatívneho a finančného rámca fungovania rád MNO ako partnerov pri tvorbe verejných politík, pripomienkovania v MPK a pod.,

  • vedie, moderuje a spolupracuje podujatia, pracovné stretnutia, konzultácie a odborné workshopy zamerané na zapájanie MNO.

Koho hľadáme

Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. 

Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav.

Prečo si vybrať nás

Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80 % z tarify).

Dodatočné informácie

Viac informácií môžete nájsť aj na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

  • čerstvého absolventa vysokej školy
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála

O organizácii

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti bol zriadený v roku 2011. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti splno..
Viac o organizácii

Podobné ponuky