>

špecialista

Naša spoločnosť nie je len obchodníkom, ale aj vzdelávateľom, ekológom a dobrovoľníkom. Všetci spolupracovníci vrátane žiakov duálneho vzdelávania a stážistov majú možnosť osobnostne a odborne rásť. Zameriavame sa aj na zdravie našich spolupracovníkov po stránke fyzickej, emočnej a duševnej.
recruiting
odmeňovanie
HR
personálny controling
analýza trhu
výberové konania
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Mesačná odmena
Rozptyl odmeny za stáž je závislá od počtu odpracovaných hodín (1h/7,50€ brutto)
600 - 700 €

Náplň práce

Do činností náplne práce stážistov zapracovávame a stážista je podporovaný a vedený odborníkom v daných témach:

- príprava podkladov pre externé platové prieskumy a spracovanie výstupov pre interné potreby spoločnosti

- vyhodnotenie a predikcia vývoja mzdových nákladov na základe dátových analýz

- dohľad nad aktuálnosťou a rovnováhou v systéme odmeňovania (matica pozícii, popisy funkcií, platy)

- koordinácia manažmentu pri procese plánovania a vyhodnocovania nákladov na mzdy a benefity

- odsúhlasenie návrhov v oblasti odmeňovania a benefitov s vedením spoločnosti

- spolupráca pri obsadzovania voľných pracovných pozícii

- sledovanie trendov a maximálne vzájomné prepojenie a využitie informácii z odmeňovania, obsadzovania voľných pozícii a talent manažmentu v prospech Spoločnosti

- účasť v pracovných skupinách, národných a medzinárodných projektoch

- možnosť flexibilného výberu nových tém pre potenciál vlastnej budúcnosti napr. zapojenie sa do interného tímu školiteľov

Koho hľadáme

-          analytické schopnosti, flexibilitu a samostatnosť pri spracovaní úloh

-          zameranie na detail a precíznosť

-          schopnosť argumentácie a veľmi dobré vyjednávacie zručnosti

Prečo si vybrať nás

Ponúkame jedinečnú príležitosť prepájania teórie s praxou pre mladých ľudí s možnosťou rotácie na jednotlivých oddeleniach a zároveň si vyskúšať si prácu na týchto oddeleniach. Táto stáž ponúka reálne úlohy a zodpovednosti, vďaka ktorým nadobudnete hodnotné skúsenosti (Learning by doing). Okrem toho ponúkame stážistom:

-          vysokú mieru samostatnosti, zodpovednosti a dôvery v agilnej forme spolupráce po zapracovaní do pridelených tém

-          možnosť telepráce/homeoffice a flexibilná pracovná doba po dohode v tíme a rezorte

-          poskytujeme technické vybavenie na teleprácu/homeoffice

-          atraktívne pracovné prostredie

-          podporu interných športových a záujmových tímov

-          rozsiahlu ponuku vzdelávania v pracovnej dobe zameranej na odborný a osobnostný rast

-          ponuka benefitov z kafetérie

Znalosť jazyka

  • - nemecký - B2 - stredne pokročilý

Zručnosti

  • - excel - expert
  • - MS Office 365 - expert

Dodatočné informácie

test NJ, priebeh výberového procesu ideĺane osobne prí. online formou, prepájanie informácií a chápanie súvislostí

Detaily

  • Študent vysokej školy
Ekonomické a právne vedy
Ľudské zdroje a personálny manažment
3. ročník bakalárskeho štúdia

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Študovať neznamená len sedieť nad knihami. Poď sa učiť ako chutí skutočný život, v reálnom kontakte s ľuďmi. Už počas VŠ využi šancu a pretav teoretické vedomosti do praxe.
Viac o organizácii
5. 1. 2022

Podobné ponuky