>

Machine learning stážista/stážistka pre Olympiádu kritického myslenia

Chceme šíriť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť medzi čo najviac mladých ľudí. Pomôž nám automatizovať a zefektívniť procesy v Olympiáde kritického myslenia!
machine learning
kritické myslenie
mediálna gramotnosť
IT
programovanie
NLP
Miesto
Bratislava alebo aj na diaľku (online)
Nástup
1. júl 2023
Typ pracovnej ponuky
Čiastočný úväzok
Hodinová odmena
9 - 10 €

Náplň práce

Čo je Olympiáda kritického myslenia?

Olympiáda kritického myslenia (OKM) je nový, inovatívny a rýchlo rastúci projekt SDA. Cieľom OKM je šíriť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť medzi študentov stredných škôl. Učíme mladých ľudí odhaľovať hoaxy a dezinformácie, rozpoznať dôveryhodné a nedôveryhodné médiá, hľadať logické chyby v texte, interpretovať dáta a formulovať vlastné názory. Účasť na projekte kontinuálne rastie, tento rok sa zaregistrovalo takmer 6000 súťažiacich. OKM prebieha primárne formou online testu, počas ktorého majú súťažiaci plný prístup na internet.

Čo by bolo Tvojou náplňou práce?

V rámci OKM súťažiaci odpovedajú na niektoré otázky svojimi vlastnými slovami v rozsahu jedného krátkeho paragrafu. My by sme potrebovali implementovať riešenie, ktoré by spracovalo tieto odpovede a priradilo im bodové ohodnotenie na základe dopredu určených kritérií.

Otvorené otázky, kde súťažiaci môžu vyjadriť svoj názor a odôvodniť ho, sú pre rozvoj kritického myslenia nesmierne dôležité. Avšak s rastúcim počtom súťažiacich sa stáva personálne neúnosné manuálne vyhodnocovať tisícky odpovedí. Hľadanie riešenia je v začiatočných štádiách, a tým pádom by medzi Tvoje úlohy patrilo:

 • Spracovanie výsledkov predchádzajúcich ročníkov OKM a vytvorenie datasetov na trénovanie modelov

 • Trénovanie a testovanie rôznych modelov pre hodnotenie otvorených otázok

 • Navrhnutie a implementácia evaluácie natrénovaných modelov

 • Integrácia finálneho riešenia so systémom na prevádzkovanie súťaže - EduPage

 • Mapovanie trhu a existujúcich softvérových riešení na podobné problémy

 • Konzultácie s externými špecialistami pri tvorbe dizajnu riešenia

 • Reportovanie a porady s členmi kancelárie SDA

Poskytujeme práca na dohodu v rozsahu 80 hodín do mesiaca na tri mesiace. Nástup je flexibilný, ale najneskôr v polovici júla 2023. Časti stáže možno vykonávať aj dištančne, avšak očakávame aspoň jeden deň do týždňa prítomnosť v kancelárii SDA.

Koho hľadáme

Technické kvalifikácie a zručnosti:

 • Python – zameranie na machine learning

 • Skúsenosti s niektorými z týchto knižníc: pandas, numpy, transformers, spaCy, fasttext, scikit-learn, tensorflow alebo pytorch

 • Skúsenosti s použitím NLP modelov, ako napríklad: LSTM, Transformers, BERT, fasttext, LLM

 • Ak nemáš skúsenosti s vyššie uvedeným, ale veríš, že aj tak vieš nájsť riešenie nášho problému s iným techstackom, príď nám ho predstaviť na pohovore

Výhodou sú:

 • Skúsenosti so základnými machine learning metódami: un/supervised learning, SVM, klasifikácia, clustering, stromové modely...

 • Základy Rest API – na integráciu s EduPage

 • Základné skúsenosti s databázami

 • Skúsenosti s GITom a CI/CD

Personálne predpoklady:

 • Proaktívny prístup a sebestačnosť pri navrhovaní a testovaní experimentov

 • Komunikačné zručnosti – pri komunikácii s partnermi a externými špecialistami

 • Orientácia vo svete AI a NLP, znalosť najnovších posunov

Prečo si vybrať nás

Výhody práce v SDA:

 • Zmysluplná prácá – svoje IT zručnosti budeš môcť využiť na dôležitý projekt, ktorý rozvíja kritické myslenie mladých ľudí a bojuje proti hoaxom a dezinformáciám

 • Flexibilná pracovná doba – Prácu počas leta si môžeš prispôsobiť svojim možnostiam a potrebám

 • Skvelý kolektív – Kancelária aj dobrovoľnícky zbor SDA je mladý kolektív ľudí, ktorí sú občiansky aktívni, angažovaní a skvelí na debatu!

 • Možnosť pokračovania – Po skončení letnej stáže Ti môžeme ponúknuť možnosť pokračovať full-time, záležiac od Tvojho výkonu

Znalosť jazyka

 • - Anglický jazyk - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Pošlite nám svoj životopis, motivačný list alebo portfólio reflektujúce naše očakávania do 15. 5. 2023! Vybraných záujemcov a záujemkyne pozveme na pohovor. V prípade potreby prebehne po pohovore ďalšie výberové kolo, v ktorom uchádzačom a uchádzačkám dáme zadanie na vypracovanie.

Detaily

 • Študent vysokej školy
 • Čerstvý absolvent vysokej školy
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
15. 6. 2023

Manažér

O organizácii

Misiou Slovenskej debatnej asociácie (SDA) je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.Vznikla 17. novembra 1999 ako nástupca debatného programu Nadácie ot..
Viac o organizácii
17. 4. 2023

Podobné ponuky