>

Senior ekonóm

ekonómia
ekonóm
ekonomická analýza
dátová analýza
analytička
analytik
justícia
súdnictvo
ministerstvo
Miesto:
office (Bratislava)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 2499 € / mes
Aktualizované: 8. 4. 2022

Náplň práce

Najnáročnejšia činnosť:

 • tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva

 • tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov na úrovni ministerstva

 • koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými

 • väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

 • všetky uvedené činnosti sú vykonávané v rámci projektu Optimalizácia hodnotiacich procesov a zvyšovanie efektívnosti verejných služieb v rezorte spravodlivosti 

 • tvorba strategických a koncepčných materiálov týkajúcich sa vývoja politík v rezorte v rámci pôsobnosti analytického centra

 • vypracovanie odborných stanovísk a relevantných podkladov strategického a analytického charakteru v súlade s rezortnými cieľmi a strategickými prioritami rezortu

 • vykonávanie komplexnej analýzy, spracovanie analytických výstupov a údajov, analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení na úrovni ministerstva v oblasti justície

 • príprava podkladov a stanovísk k implementácii reforiem v súdnictve

 • príprava podkladov a stanovísk týkajúcich sa efektívnosti súdnictva 

 • príprava analytickej časti rozpočtovej dokumentácie rezortu

 • stanovovania KPIs k rozpočtu verejnej správy za oblasť súdnictva

 • vypracovaním ekonomických analýz zameraných na optimalizáciu nákladov a výdavkov, procesnú optimalizáciu alebo analýz obdobného charakteru

 • príprava podkladov a stanovísk k implementácii reforiem v súdnictve v oblasti ľudských zdrojov 

 • príprava podkladov a stanovísk týkajúcich sa efektívnosti súdnictva v oblasti ľudských zdrojov 

 • príprava analytickej časti rozpočtovej dokumentácie rezortu za oblasť ľudských zdrojov

 • úlohy týkajúce sa oblasti ľudských zdrojov úloh Analytického centra v súlade s platným organizačným poriadkom MS SR.

Koho hľadáme

Hľadáme skúseného uchádzača s dobrými znalosťami a skúsenosťami s rozpočtovým procesom vo verejnej správe, prípadne riadením ľudských zdrojov, personalistikou, vypracovaním ekonomických analýz zameraných na optimalizáciu nákladov a výdavkov, procesnú optimalizáciu alebo analýz obdobného charakteru. Malo by ísť o osobu schopnú pracovať a rozhodovať samostatne, ale aj spolupodieľať sa alebo viesť prácu menšieho interdisciplinárneho tímu.

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania:

 • Ústava Slovenskej republiky

 • zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zákon 371/ 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky

 • zákon o štátnom rozpočte na rok 2022-2024

 • zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zákon 55/2017 Z. z. o štátnej službe

 • Skúsenosti s MS Excel (Pivotné tabuľky, práca s tabuľkami, Queries, Power Query editor, funkciami na vyhľadávanie a analýzu dát)

Prečo si vybrať nás

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR.

Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje.

 Za týmto účelom sa AC snaží systematicky zbierať, spracovávať, vyhodnocovať a poskytovať spoľahlivé údaje potrebné pri prijímaní strategických rozhodnutí.

 V rámci ministerstva a v spolupráci so súdmi ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce tiež realizujeme a participujeme na rôznych projektoch, ktorých cieľom je zefektívnenie a modernizácia fungovania justície

Dodatočné informácie

prihlásiť sa je možné do 22.04.2022

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • profesionála

O organizácii

Ministerstvo spravodlivosti SR - Analytické centrum

Analytické centrum (AC) je multidisciplinárna analytická jednotka Ministerstva spravodlivosti SR. Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi zalo..
Viac o organizácii

Podobné ponuky