>

Manažérka / manažér vzťahov so súkromným sektorom

Manažér alebo manažérka vzťahov so súkromným sektorom sa postará fungujúce o partnerstvá medzi Kreatívnym inštitútom Trenčín, titulom EHMK a firmami na Slovensku a v zahraničí. Na starosti bude mať aj implementáciu a realizáciu programu Curious Company.
fundraising
sukromny sektor
financie
umenie a kultúra
Miesto
Slovensko alebo aj na diaľku (online)
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 1800 €

Náplň práce

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať 

 • Implementácia programu Curious Company (bidbook str. 81): vytvorenie krátkodobej a dlhodobej stratégie a plánu medzisektorovej spolupráce so zameraním na rozvoj vzťahov v súkromnom sektore 

 • Vypracovanie databázy potenciálnych partnerov, sponzorov a kontakt s novými partnermi  

 • Nadväzovanie kontaktov s kľúčovými dlhodobými partnermi   

 • Zodpovednosť za úspešné naplnenie partnerstiev a splnenie sponzorských cieľov   

 • Komunikácia so všetkými existujúcimi strategickými partnermi 

 • Oslovovanie spoločností ohľadom sponzorovania podujatí a projektov   

 • Spolupráca na zazmluvnení partnerov a sponzorov   

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu 

 • Podľa potreby sa účasť na školeniach a podujatiach 

Koho hľadáme

Vítané skúsenosti a schopnosti 

 • 3 roky skúseností v oblasti medzisektorového projektového manažmentu, firemného rozvoja alebo predaja  

 • Skúsenosti s úspešne vytvorenými medzisektrovými partnerstvami  

 • Schopnosť písať v slovenskom/českom aj anglickom jazyku  

 • Systematický a proaktívny prístup ku všetkým úlohám  

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti  

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom  

 • Diplomatické medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti 

Prečo si vybrať nás

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme. 

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026. 

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne. 

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedá za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026. 

Znalosť jazyka

 • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Žiadosť uchádzača musí obsahovať: Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF, motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF, súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou.

Detaily

 • Profesionál
 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

O organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupr..
Viac o organizácii
24. 4. 2023

Podobné ponuky