>

komunitný aktivátor (vedeckovýskumný pracovník na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka, SPU)

sociálna inklúzia
sociálne inovácie
umenie a kultúra
životné prostredie
Miesto:
office (Nitra)
Pracovný čas:
Druh úväzku:
Plný úväzok
Spolupráca:
Odmena:
od 1143 € / mes
Aktualizované: 3. 2. 2023

Náplň práce

Ide o pozíciu vedeckovýskumného pracovníka - komunitného aktivátora v rámci projektu IN-HABIT, ktorá predpokladá prácu so znevýhodnenými skupinami osôb na Ústave regionalistiky a rozvoja vidieka, SPU v Nitre. Na pohovore radi priblížime viac.

Koho hľadáme

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociológia, sociálna psychológia, aplikovaná psychológia, sociálna práca alebo príbuzných odborov, ekonómia a manažment, krajinná a záhradná architektúra, alebo

 • vysokoškolské vzdelanie v iných odboroch v prípade skúseností s prácou so znevýhodnenými skupinami osôb, skúseností s aplikačnými projektami a projektami spolupráce s praxou,

 • III. stupeň vysokoškolského vzdelania bez ohľadu na odbor (prínosom je však III. stupeň vzdelania v odboroch vymenovaných vyššie),

 • prínosom je skúsenosť s komunitnou prácou v rámci alebo mimo profesionálneho pôsobenia, keďže vedeckovýskumný pracovník obsadí pozíciu komunitného aktivátora v rámci projektu IN-HABIT, ktorá predpokladá prácu so znevýhodnenými skupinami osôb (napr. cudzinci, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a pod.,

 • publikačná aktivita v danej oblasti vítaná,

 • pedagogická prax vítaná

 • anglický jazyk – stredne pokročilý (B2),

 • Microsoft Office – pokročilý,

 • občianska a morálna bezúhonnosť,

 • Ďalšie zručnosti: flexibilita, organizačné a plánovacie schopnosti, keďže pozícia si vyžaduje terénnu prácu,

 • pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanec bude súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako vedecko-výskumný pracovník.

Detaily

Nástup

Ihneď (dohodou)

Pre koho

 • profesionála
 • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • čerstvého absolventa vysokej školy

O iniciatíve

INHABIT NITRA

Inkluzívne zdravie a wellbeing v malých a stredných mestách (IN-HABIT) je európskym projektom v rámci programu Horizont 2020, ktorého cieľom je identifikovať inovácie na podporu inkluzívneho zdravia a..
Viac o iniciatíve

Podobné ponuky