DWC Slovakia a.s.

Mlynské nivy 71, 821 05, Bratislava
Súkromný sektor
IČO: 35 918 501
digitalizácia
dokumenty
softver
Obsah v NaSkilluj sa
aktuálne 0 (celkom 0)
Projekty v Pomáhaj
aktuálne 0 (celkom 0)
Ponuky v Pracuj
aktuálne 0 (celkom 0)

O organizácii/iniciatíve

Sme softvérová spoločnosť zameraná na implementáciu systémov na správu dokumentov a riadenie procesov. Naše riešenia využíva viac ako 55 tisíc používateľov v desiatkach organizácií vo verejnom a súkromnom sektore.

Sociálne siete