Mariana Kollárová

Expert analytik medzinárodnej ekonomiky @ Národná banka Slovenska, Odbor menových a ekonomických analýz
Georgetown University, Washington, D.C., The Engalitcheff Institute on Comparative Political and Economic Systems, 1993
Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Hľadám zamestnanie, ktoré by ma napĺňalo a posúvalo ďalej, kde sa budem môcť rozvíjať a učiť sa nové veci, získavať nové poznatky v podnetnom kolektíve.

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem


Viac o mne

Napriek tomu, že som pôsobila väčšinu svojho pracovného života v NBS, mala som to šťastie a možnosti, že som mohla pôsobiť aj na iných postoch a v inom prostredí či už na Slovensku alebo mimo neho. K 31.12.2019 som ukončila pracovný pomer v NBS z organizačných dôvodov. Hoci som tento krok od môjho bývalého zamestnávateľa neočakávala, beriem ho ako možnosť posunúť sa ďalej a premeniť túto príležitosť na výhodu. Získala som priestor na zmenu môjho pracovného smerovania, spravila som si kurz a následne som úspešne absolvovala skúšky (v angličtine) a som držiteľkou certifikátov PRINCE2® 2017 Foundation Certificate in Project Management (6th edition), ako aj PRINCE2® 2017 Practitioner Certificate in Project Management (6th edition). Na jeseň si začínam rozširovať obzory na Mini Tech MBA. Verím tomu, že s mojimi doterajšími skúsenosťami, ako aj ľudským nastavením budem pre Váš inštitút prínosom. Je mi sympatické smerovanie Kempelenovho inštitútu, posúvanie vedy a poznania na vyššiu úroveň. Som otvorený a čestný človek, ktorý jedná priamo a zároveň slušne, vo vypätých situáciách otesáva hrany, no zároveň si stojí za svojimi názormi.

Kľúčové slová o mne

zodpovednosť
cieľavedomosť
vystupovanie zo svojej komfortnej zóny
čestnosť
chuť pracovať v kolektíve férových a podnetných kolegov
celoivotné vzdelávanie a rozvíjanie sa

Pracovné skúsenosti

Stážistka - asistentka @ Tucker&Wahlquist
Washington D.C.
Asistentka, preklady (angličtina – slovenčina/čeština). Participácia na projektoch zameraných na región Čiech a Slovenska, kontaktovanie najvyšších štátnych predstaviteľov s návrhmi na možné investičné projekty v regióne
1993 - 1993
Stážistka @ J&T Securities Inc., IRB, Poisťovňa Otčina
Bratislava
Mesačné stáže - príprava analýz spoločností, písanie správ pre zahraničných investorov,úspešné návrhy nových projektov a nadviazanie kontaktov s budúcimi obchodnými partnermi. Práca na Odbore medzinárodných vzťahov a korešpondenčného bankovníctva, ako aj na Oddelení, venujúcom sa vysporiadaniu poistných udalostí.
1995 - 1995
Výkonná asistentka @ Benemedica International, a.s.
Bratislava
Spločnosť vlastnená Slovensko-americkým podnikateľským fondom. Príprava projektu výroby vozíčkov na Slovensku v úzkej spolupráci s managerom projektu, príprava projektovej dokumentácie, ako aj štúdie uskutočniteľnosti.
1995 - 1996
Junior špecialista @ HYPO-Bank Slovakia
Bratislava
Príprava štatistických výkazov pre NBS na základe bilancie banky.
1997 - 1997
Asistentka Vrchnej riaditeľky, členky Bankovej rady NBS @ Národná banka Slovenska
Bratislava
Organizácia agendy, koordinovanie plnenia úloh v rámci Úseku menovej politiky, príprava prezentácií a podkladov, komunikácia s internými, ako aj externými partnermi. Organizovanie podujatí pre zamestnancov úseku.
1997 - 1998
Bankový špecialista @ Národná banka Slovenska, Odbor menovej politiky
Bratislava
Sledovanie medzinárodného vývoja, príprava stanovísk k podkladom OECD, ECB, BIS, IMF, podieľanie sa na procese liberalizácie, riešenie úloh s veľmi širokým zameraním v rýchlo sa meniacom prostredí.
1998 - 2008
Stážistka @ NTV – nemecká spravodajská stanica
Washington, D.C.
Stáž – práca pre korešpondenta NTV, pomoc pri príprave správ pokrývajúcich USA, schopnosť adaptácie v novom prostredí a plnenie zadaných úloh, príprava reportáží a podkladov.
2000 - 2000
Analytik medzinárodnej ekonomiky @ Österreichische Nationalbank, Oddelenie medzinárocných záležitostí
Vienna
Výmenný program, spolupráca s tímom na denno-dennej práci, príprava podkladov pre guvernéra na zasadnutia Rady guvernérov ECB a iné stanoviská.
2001 - 2001
Expert analytik medzinárodnej ekonomiky @ Národná banka Slovenska, Odbor menových a ekonomických analýz
Bratislava
Sledovanie medzinárodného ekonomického vývoja so zameraním na eurozónu, menovú politiku ECB, pripravovanie analýz, správ a stanovísk vrátane podkladov na Radu guvernérov ECB. Participácia na projektoch výberu dodávania špeciálnych databázových produktov.
2009 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
-, The Engalitcheff Institute on Comparative Political and Economic Systems
Georgetown University, Washington, D.C.
Letná škola
1993 – 1993
Americký inštitút politických a ekonomických systémov
Karlova univerzita, Praha
Letná škola
1994 – 1994
-, Third Von Nell-Breuning Summer School v trhovej ekonómii
University of Limburg, Maastricht
Letná škola
1994 – 1994
-, Fakulta aplikovanej ekonómie
RUCA University, Antwerpy
semester v rámci programu TEMPUS
1995 – 1995
Ing., Národohospodárska fakulta - bankovníctvo a financie
Ekonomická univerzita, Bratislava
1992 – 1997
Kvalifikovaný leketor vzdelávania dospelých v SR a ČR, Andragogika
Univerzita Komenského, Bratislava
2002 – 2002
IT
Mini Tech MBA , Bratislava
Počas štyroch mesiacov absolventi získajú komplexný prehľad o IT a zlepšia si svoje digitálne zručnosti .
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
GAMČA
Bratislava
1988 – 1992

Doplnkové aktivity a úspechy

Certificate in Advanced English
University of Cambridge, Local Examinations Syndicate [ 12/1996 ] Miesto konania: Bratislava, British Council Referenčné číslo: 96CSK0055008
1996
Business English Certificate Vantage
University of Cambridge, Local Examinations Syndicate [ 03/2002 ] Miesto konania: Bratislava, British Council Referenčné číslo: 023SK0054001
2002
Kvalifikovaný lektor vzdelávania dospelých na Slovensku a v Čechách
Univerzita Komenského Číslo: 5/CKL/03/02 Absolvovanie kurzu: 30/10/2002 Referenčné číslo: 7508/CV/UK/8/02/51
2002
PRINCE2® 2017 Practitioner Certificate in Project Management (6th edition)
Vydávajúca autorita: PeopleCert Dátum vydania: 07/2020, Dátum expirácie:07/2023 Certifikačné údaje: ID GR657072457MK
2020
PRINCE2® 2017 Foundation Certificate in Project Management (6th edition)
Vydávajúca autorita: PeopleCert Dátum vydania: 03/2020, bez expirácie Identifikačný údaj: ID GR656142194MK
2020
Kreatívna akadémia (Moderná škola marketingu)
Úspešná absolventka - ukončené vypracovaním reálneho zadania pre klienta. Po mojom odprezentovaníCEO & FOUNDER of Creative Academy vyhlásil, že: "škrtám všetkých pre Tebou aj po Tebe, si pre mňa jednotka tohto ročníka".
2020