Šárka Vaľková

Online marketingový špecialista @ Net Affinity
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Financie, 2015
Presov, Prešovský, Slovensko

Online marketing, entuziazmus a zapálenie sa pre dobrú vec :)

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem


Viac o mne

Kľúčové slová o mne

online marketing
facebook ads
google ads
wordpress
google analytics
SEO Fundamentals
Keyword research
social media
dobrovoľníctvo

Pracovné skúsenosti

Online marketingový špecialista @ Net Affinity
Spoluprajem s hotelmi rôzneho zamerania, pomáham im zvýšiť povedomie v online priestore a zvýšiť online predaja vo forme priamych online rezervácií bez provízie. • Nastavovanie cielených online kampaní a cielienie platených reklám • Zvýšenie povedomia o značke hotelových klientov cez online marketing • Správa komplexných marketingových kampaní a nástrojov (Goole Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Hotel Ads) • Hĺbková analýza výsledkov (Google Analytics) • Reporting a hlavne osobné vyhodnocovanie kampaní • Stretnutia s klientami s cieľom navrhnúť spoločný postup a stratégiu
2018 - súčasnosť
Online Marketingový Asistent @ Zoetis
Dublin
Spolupráca s produktovými manažérmi na novej marketingovej stratégií pre Írsky trh • Zvýšenie povedomia o značke v online priestore s nízkym rozpočtom • Správa zákazníckej databázy a zavedenie emailového automatizovaného systému Marketo pre Írsky trh • Rozvoj & aktualizácia firemnej web stránky & tvorba blogov (rebrand webu) • Príprava jednoduchej grafiky v CANVA • Spravovanie sociálnych sietí Facebook & Twitter – vytváranie kreatívneho a virálneho obsahu (grafika aj texty), spravovanie facebookových stránok, pridávanie nových postov a feedov • Príprava content plánu na sociálne siete a web • Príprava štatistík a reportov (Google Analytics, FB Insights)
2017 - 2018
Marketingový Asistent @ Redeem Group
UK; Burton On Trent
• Spolupráca s account manažérmi z rôznych krajín • Koordinácia firemných projektov • Príprava, spracovanie, úpravy a produkcia propagačných materiálov • Príprava emailových kampaní • Organizovanie firemných eventov
2015 - 2017

Vzdelanie

Vysokoškolské
Inžinier, Financie
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2013 – 2015
Erasmus
Ekonomická univerzita v Ľubľane, Ľubľana
Október 2014 - Január 2015
2014 – 2015
Bakalár, Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2010 – 2013
Stredoškolské
Gymnázium Jána Adama Raymana
Prešov
Osemročné gymnázium
2002 – 2010

Doplnkové aktivity a úspechy

JCI Dublin - Obchodná komora mladých (Komunikačný Špecialista)
- Spravovanie sociálnych sietí Facebook & Twitter – vytváranie kreatívneho a virálneho obsahu (grafika aj texty), spravovanie facebookových stránok, pridávanie nových postov a feedov - Príprava content plánu na sociálne siete a web - Príprava jednoduchej grafiky v CANVA
2018
AIESEC dobrovoľnícka stáž na Sicílii (Dobrovoľník - animátor)
• Medzinárodný výmenný program (40 stážistov z 15 rôznych krajín) • Organizovanie workshopovs pre deti a výučba angličtiny (50 deti) • Zvýšenie povedomie o multikultúrnom vzdelávaní
2012
Nexteria - Finančný koordinátor
2013
Dobrovoľník pre KDN (Klub Detskej Nádeje)
2013