>

Robo Balušík

Robo Balušík
CEO & Co-Founder @ Progresio
Univerzita Palackého, Olomouc, Aplikovaná informatika, 2020
Trenčiansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Mentoring pokladám za kľúčový pri rozvoji budúcich lídrov či odborníkov, pretože podporuje dlhodobý rast jednotlivcov a tým aj spoločnosti ako takej. Dovoľuje NEopakovať tie isté chyby znova. Navyše má obojstranný prínos. Mentorovanie ma obohacuje novými pohľadmi na vec a udržiava "fresh" myslenie.

S čím viem ako mentor pomôcť

podnikanie v IT
vlastný projekt
marketing
pr
komunikácia
sales
sebarozvoj

Kľúčové slová o mne

podnikanie v it
vlastný projekt
marketing
pr
vzťahy a komunikácia
sales
sebarozvoj

Pracovné skúsenosti

CEO & Co-Founder @ Progresio
Bratislava
2015 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Aplikovaná informatika
Univerzita Palackého, Olomouc
2015 – 2020

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • študentský projekt
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori