Robo Balušík

Robo Balušík
CEO & Co-Founder @ Progresio
Univerzita Palackého, Olomouc, Aplikovaná informatika, 2020
Trenčiansky kraj, Slovensko

S čím viem ako mentor pomôcť

podnikanie v IT
vlastný projekt
marketing
pr
komunikácia
sales
sebarozvoj

Pracovné skúsenosti

CEO & Co-Founder @ Progresio
Bratislava
2015 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Aplikovaná informatika
Univerzita Palackého, Olomouc
2015 – 2020

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring