Dominika Jendrušová

Innovation consultant @ BIC Bratislava, s.r.o.
Ekonomická univerzita, Bratislava, Zahraničnoobchodné podnikanie, 2017
Dunajská Lužná, Bratislavský, Slovensko

.

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem


Viac o mne

Som absolventkou Ekonomickej vysokej školy v Bratislave v odbore manažment medzinárodného podnikania s dvojročnou praxou na pozícií innovation konzultant, kde som mala možnosť zapájať sa do rôznych medzinárodných projektov so zameraním na malé a stredné podniky. Zároveň som mala možnosť riadiť a usmerňovať kolegov v rámci projektu Enterprise Europe Network. V rámci svojej terajšej práce ako aj predchádzajúcich skúsenosti som mala možnosť organizovať a viesť rôzne podujatia, workshopy.a semináre. Naučila som sa timemanagementu, ako zvládať stres, či pracovať individuálne ako aj v tíme. Dnes viem, že práca s ľuďmi a pre ľudí je to čo ma napĺňa, mám rada výzvy a byť stále aktívna.

V roku 2013 som pracovala ako animátorka počas letnej sezóny v Turecku. Vo voľnom čase sa venujem v rámci neziskovej organizácie deťom, kde pre ne organizujeme rôzne voľnočasové aktivity. Okrem toho rada čítam knihy, chodím na turistiku a športujem.

Kľúčové slová o mne

import a export
individuálany rozvoj
inovácie
manažment
vzdelávanie
eventové služby
manažovanie eventov pre mládež

Pracovné skúsenosti

Innovation consultant @ BIC Bratislava, s.r.o.
Bratislava
-Líder aktivity v rámci medzinárodného projektu Enterprise Europe Network, koordinácia konzultačných služieb pre celé konzorcium na Slovensku -Organizácia partnerských podujatí, informačných podujatí, seminárov, workshopov -Manažér európskej databázy obchodných príležitostí POD (Profile Opportunity Database) zastrešovanou prostredníctvom najväčšej európskej siete na podporu podnikania Enterprise Europe Network -Podporné služby v oblasti riadenia inovácií
2019 - súčasnosť
Junior consultant @ BIC Bratislava, s.r.o.
Bratislava
-Monitorovanie medzinárodných podujatí -Administratívna podpora projektov -Podporné činnosti v oblasti riadenia inovácií -Práca v databáze profilov, najväčšej európskej siete na podporu podnikania Enterprise Europe Network
2018 - 2019
Back office špecialista @ ČSOB, a.s.
Bratislava
-Podporná administratíva -Archivácia interných dokumentov -Práca s internými systémami
2015 - 2018
Project executive manager, lektor @ acenter, s.r.o.
Bratislava
-Koordinácia výučby španielskeho azyka -Výučba španielskeho a anglického azyka -Aktívna účasť na pripravovaní a realizácií projektov spoločnosti -Podpora CEO
2015 - 2017
Administratívny pracovník @ ČSOB, a.s.
Bratislava
-Archivácia interných dokumentov -Práca s internými systémami
2012 - 2015

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Zahraničnoobchodné podnikanie
Ekonomická univerzita, Bratislava
2014 – 2017
Ing., Manažment medzinárodného podnikania
Ekonomická univerzita, Bratislava
2017 – 2019
Stredoškolské
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Bratislava
Bilingválna sekcia- španielsky jazyk
2008 – 2013

Doplnkové aktivity a úspechy

2020