Ema Diehelová

Filmová a Televízna fakulta VŠMU, Bratislava, Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Zaujímam sa o skúsenosti z odboru filmovej a multimediálnej tvorby, či už v podobe zamestnania, stáže alebo dobrovoľníctva. Rada by som spolupracovala na perspektívnom projekte z oblasti umenia a kultúry, kam viem priniesť môj uhol pohľadu v podobe fotografie, videotvorby, content creatingu či asistencie pri výrobe. Mám skúsenosti s postprodukciou audiovizuálneho diela (grading, editing, tonálna korekcia fotografií, grafická úprava).


Viac o mne

Som študentkou Filmovej a Televíznej fakulty VŠMU v odbore kameramanská tvorba a vizuálne efekty. Umenie ako také ma zaujímalo už od malička, postupom času som však zistila, že sa mi najlepšie vyjadruje prostredníctvom filmu a fotografie. Vždy ma môžete stretnúť s mojím fotoaparátom na krku, pretože svet sa stále oplatí pozorovať a následne zdokumentovať. :)

Považujem sa za radostného a tvorivého človeka, ktorý sa vždy túži učiť v perspektívnom a zmysluplnom kolektíve. Snažím sa žiť vedomý život v rámci etických a ekologických princípov, byť prítomná a správať sa k ľuďom s pokorou. Pomoc tam, kde je to nevyhnutné a budovanie spravodlivej spoločnosti mi dodávajú každodenný zmysel, tak ako aj nekončiaci sa sebarozvoj.

Kľúčové slová o mne

umenie
kultúra
film
video tvorba
fotografia
chuť pomáhať
fascinácia svetom
aktívne občianstvo
ekológia
etickosť
sebarozvoj

Vzdelanie

Vysokoškolské
Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Filmová a Televízna fakulta VŠMU, Bratislava
Študijný odbor Kameramanskej tvorby a vizuálnych efektov sa zameriava na profesionálne zvládnutie obrazovej časti audiovizuálneho diela (či už reklamy, klipu, spotu alebo filmu) a fotografickej tvorby. Rovnako tak aj pripravuje na praktickú prácu s postprodukciou videa a fotografie - grading, editing, tonálne korekcie...
2020 – súčasnosť
Filmová a multimediálna tvorba
Nadstavbové štúdium ŠUP Sklenárova, Bratislava
2019 – 2020
2020 – 2020
Stredoškolské
Gymnázium Ladislava Sáru
Bratislava
2011 – 2018