Dominik Vrábeľ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Šport a rekreácia, 2020
Košice, Košický, Slovensko

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem


Viac o mne

Kľúčové slová o mne

vytrvalosť
cieľavedomosť
tímová spolupráca

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Šport a rekreácia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Bakalárske štúdium v tomto odbore je cielené na ľudí so zameraním na vykonávanie profesie trénera, osobného trénera, učiteľa telesnej výchovy alebo animátora. Štúdiom na tejto vysokej škole si prejdete základnou anatómiou tela, fyziológiou či kineziológiou. Škola taktiež pozerá na to že tréner = psychológ preto medzi svoje odborné predmety zaradila Psychológiu (zdravia, športu). Nesmiem opomenúť to, že medzi ponúkanými predmetmi sú zaradené aj Marketing a manažment, ktorý určite napomáha k vytvorenie si istej predstavy toho, ako v budúcnosti pracovať na manažérskej pozícií a poprípade viesť nejaký športový klub a pod. To čo dá človeku najviac je prax a to na tejto škole určite nechýba. Predmety ako Atletika, Jóga, Masáže a veľa ďalších určite otvorí nové smery pre mnoho študentov. Tvorba pohybových programov pre rôzne vekové skupiny, didaktika športu či jeho história a vznik, to všetko táto škola ponúka a ešte omnoho viac.
2017 – 2020
Mgr., Šport a rekreácia
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Nadväzujúce magisterské štúdium prináša zaujímavé možnosti a využitie. V 1 roč. magisterského štúdia sa študent stretne s predmetom "Šport hendikepovaných". Tento predmet ponúka študentom možnosť navštevovať a praxovať na škole s hendikepovanými deťmi a týmto deťom vytvárajú rôzne športové programy. Za zmienku určite stojí predmet Metodológia výskumu. Práca s Excelom, rôzne štatistické výpočty a mnoho ďalšieho tak pri tom nás sprevádza doc. PaedDr. Jaroslav BROĎÁNI, PhD., ktorý spolupracuje aj so slovenským športovcom Matejom Tóthom. Predmet, ktorý dá určite veľa každému študentovi a je ponúkaný touto fakultou je predmet Soft Skills. To čo mnohým ľuďom chýba a rôzne firmy, korporáty to vyžadujú sa zaradilo do študijného plánu a študenti majú šancu zlepšovať svoje Soft skills. Tento predmet radím medzi najvyužitelnejšie.
2020 – súčasnosť
2020 – 2020