Zuzana Tóthová

Head of Incoming Volunteering Exchanges @ AIESEC Slovensko
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Business Administration and Management, 2020
Bratislava, Bratislavský, Slovensko
Momentálne hľadám stáž! :)

Oblasti, s ktorými vám ako mentor pomôžem


Viac o mne

Považujem sa za aktívneho človeka, ktorý sa rád učí nové veci a nebojí sa nových výziev. Počas uplynulých rokoch som bol súčasťou rôznych organizácií, ktoré mi umožnili získať praktické a cenné skúsenosti. Za svoje silné stránky považujem team and event management, riešenie konfliktov, prezentačné a komunikačné zručnosti. Tvrdo pracujem na tom, v čo verím, a snažím sa nachádzať inovatívne spôsoby pri každom projekte, na ktorom pracujem.

Kľúčové slová o mne

leadership
vedenie ľudí
neziskové organizácie
dobrovoľníctvo
dofe
vzdelávanie
kritické myslenie
občianstvo
otvorenosť
debata
argumentácia
social media
komunikácia
medzinárodné vzťahy
športy
inovácie

Pracovné skúsenosti

Head of Incoming Volunteering Exchanges @ AIESEC Slovensko
Bratislava
Mojou úlohou bolo rozvíjanie produktu AIESEC s názvom Global Volunteer. Viedla som tím 3 team-leadrov s 9 členmi s ktorými sme zorganizovali 2 projekty pre deti od 3 do 15 rokov. Zúčastnilo sa ich viac ako 25 stážistov z 15 rôznych krajín a vyše 1500 detí z bratislavského kraja. AIESEC je najväčšia medzinárodná organizácia vedená mladými ľuďmi, ktorá pôsobí vo viac ako 120 krajinách sveta. Rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s globálnou sieťou mladých talentov.
2018 - 2020
Communication Specialist @ Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
Bratislava
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je najväčšou inovatívnou alianciou na Slovensku, ktorá pôsobí ako nezávislá nezisková platforma zastupujúca digitálnu a inovatívnu ekonomiku na Slovensku. V súčasnosti zastupujeme viac ako 90 členov - úspešné slovenské inovatívne spoločnosti,start-ups, VC funds, angel investors a coworking spaces. Mojou úlohou bol social media management, pomoc s organizovaním SAPIE eventov a rovíjanie projektu Innovation Map.
2019 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Business Administration and Management
Universidad Complutense de Madrid, Madrid
Absolvovanie študijného programu Erasmus+ na partnerskej univerzite v Madride.
2020 – 2020
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
Študijný program Medzinárodné ekonomické vzťahy pozostáva zo všeobecného ekonomického prehľadu, matematiky, informatiky, práva, financií, účtovníctva, medzinárodného obchodu, svetovej ekonomiky, marketingu a manažmentu. Osobitná pozornosť sa venuje jazykovej príprave (angličtina, nemčina, španielčina).
2018 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium, ul. Ladislava Sáru č. 1
Bratislava
- Všeobecné gymnázium - ocenenie za najlepšieho študenta roku 2018
2014 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

The Duke of Edinburgh's International Award
Bronzová medaila v DofE Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.
2017