Marketingový manažér

Košice
Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
Za posledné 2 roky sme vyškolili viac ako 2200 ľudí v oblasti mäkkých a digitálnych zručností, zorganizovali vyše 70 eventov. Našimi najnznámejšími aktivitami sú Lean In Slovakia, </Code Like a Girl> - coding camp pre dievčatá a Power Skills. Máme veľké ambície a napredujeme míľovými krokmi.
marketing
team leadership
rodová rovnosť
diverzita a inkluzia
digitálne technológie
online marketing
non-profit
Ihneď (dohodou)
nástup
Čiastočný úväzok
typ pracovnej ponuky
300 - 400
EUR / mesiac
Uvedená odmena je za predpokladu štvrtinového úväzku, s potenciálom nárastu na polovičný, príp. neskôr ešte väčší úväzok.

Manažér

LinkedIn Profil

Náplň práce

 • zjednotenie marketingovej stratégie pre všetky aktivity našej organizácie

 • výber a vedenie marketingového tímu, organizácia práce, motivácia, komunikácia

 • zodpovednosť za tvorbu obsahu v súlade s cieľmi a hodnotami organizácie (socials, web, newsletter, blogy atď.)

 • participácia na stanovovaní KPIs združenia a ich plnenie

 • dokumentácia marketing. procesov a ich zlepšovanie

 • monitoring príbuzných organizácií, budovanie partnerstiev

 • efektívne hospodárenie s prideleným rozpočtom

 • príprava a vyhodnocovanie fundraisingových kampaní

 • účasť na rozhdovaní a spolupráca s manažment tímom

 • reporting riaditeľke združenia a boardu

 • zastrešenie marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach, webe a v médiách

 • zodpovednosť za rast komunity a jej angažovanosť

 • dobrovoľnícka práca prvé 1-3 mesiace (do 10 hod týždenne, s výnimkou zapojenia sa do grantových projektov na zmluvu), s potenciálom ďalšej spolupráce min. na 1/4 - 1/2 úväzok (TPP)

Koho hľadáme

 • cit pre grafický dizajn, pozitívny vzťah k dátam a analytike

 • kreativita a projektový manažment, realistické odhady

 • orientácia na výsledok, monitoring, vyhodnocovanie, zlepšovanie

 • strategické myslenie, inovatívnosť, agilita

 • orientácia v marketingových stratégiách a metrikách

 • vítaná je marketing. skúsenosť v malej/strednej spoločnosti a skúsenosť alebo potenciál a vôľa pre vedenie malého tímu

 • kultivovaný, reprezentatívny verbálny a písomný prejav, bezchybná gramatika

 • plynulá angličtina

 • schopnosť nadväzovať partnerské a obchodné vzťahy

 • preukázateľná skúsenosť s marketingom na sociálnych sieťach Instagram, Facebook alebo LinkedIn, webe 

 • priatelenie sa s technológiami (rôzne cloudové nástroje na kolaboráciu, monitoring, dokumentáciu, reklamu a pod.)

 • neustále dopĺňanie si vedomostí z vlastnej iniciatívy

 • predošlá skúsenosť s CMS výhodou

 • komerčné aj neziskové myslenie

 • silný zmysel pre detail a spoľahlivosť

 • vášeň pre technológie, inkluziu a rodovú rovnosť

 • práca je z domu, ale privítali by sme posilu z Košíc

 • pomerne flexibilný prac. čas

Prečo si vybrať nás

Pridaj sa do kolektívu zapálených ľudí, ktorí robvia zmysluplné veci a prispievajú k premene Slovenska na lepšie miesto pre život. Robíme kvalitné veci, pomôž nám dať o nich svetu vedieť.

Znalosť jazyka

 • - anglicky - C1 - pokročilý

Zručnosti

 • - - úplný začiatočník

Dodatočné informácie

3-fázový výber. proces: 1. online pohovor, praktická časť a 2. osobný pohovor. Kladieme dôraz na súlad s našimi hodnotami: čestnosť, transparentnosť, spolupráca a dopad. Nepotrebujeme zmietnuť zo stola všetko, čo už máme a začať odznova, potrebujeme niekoho, kto nadviaže na to, čo sme už vybudovali a pomôže nám to vylepšiť, prevziať za to zodpovednosť a viesť svoj vlastný tím.