Asistent/ka riaditeľa Útvaru hodnoty za peniaze

Chceš nazbierať cenné pracovné skúsenosti? Baví Ťa práca, kde si podporou pre druhých a umožňuješ im ich prácu robiť lepšie? Chceš pracovať najmä s mladými ľuďmi, ktorým záleží na Slovensku?
spoľahlivosť
precíznosť
asertivita
zodpovednosť
štátna správa
hodnota za peniaze
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
od 900 €

Náplň práce

Náplňou Tvojej práce bude najmä:

•  zabezpečenie administratívnych činností (napr. korešpondencia; sledovanie termínov; vedenie rôznych typov evidencií; formátovanie, tlač a korektúra dokumentov; archivácia dokumentácie, správa registratúry a pod.),

•  zabezpečenie hladkého priebehu interných a externých pracovných stretnutí (dohodnutie termínu, odoslanie pozvánok, príprava miestnosti),

•  zabezpečenie kancelárskych a iných potrieb, aj v spolupráci s inými zložkami ministerstva (napr. požiadavka na zabezpečenie PC, kancelárskych potrieb),

•  podpora kolegov pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách (príprava cestovných príkazov), pri spracovávaní podkladov a pri ďalších činnostiach.

Koho hľadáme

Hľadáme samostatného, zorganizovaného a flexibilného človeka, ktorý nám pomôže s administratívnymi úlohami a organizáciou chodu sekretariátu riaditeľa ÚHP na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Od Teba očakávame:

•  svedomitosť a spoľahlivosť (zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh),

•  schopnosť stanoviť si priority a pracovať v dynamickom prostredí,

•  adaptabilitu a flexibilitu (schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike),

•  ovládanie anglického jazyka na úrovni B1 - dobrá písomná a ústna komunikácia v angličtine,

•  príjemné vystupovanie aj v záťažových situáciách,

•  schopnosť skontrolovať a opraviť gramatiku v pripravených textoch,

•  ovládanie práce s PC (MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook, vyhľadávanie na internete),

•  všeobecný prehľad a orientáciu v spoločenskom dianí.

Prečo si vybrať nás

•  príjem porovnateľný so súkromným sektorom,

•  priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty,

•  zahraničné študijné pobyty, kurzy a stáže,

•  prácu v priateľskom a dynamickom kolektíve,

•  možnosť veľa sa naučiť a postupne preberať väčšiu zodpovednosť (napr. rolu projektového manažéra).

•  5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, čiastočná možnosť práce z domu a využitia „sickday“ (2x do roka),

•  príspevky na DDS, rekreáciu, MultiSport kartu, dopravu do zamestnania a príspevok za darcovstvo krvi.

Znalosť jazyka

  • - Anglický jazyk - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je posúdiť, či budú štátne financie vynaložené čo najlepšie a najefektívnejšie. Na Útvare nás pracuje viac ako 40 a snažíme sa neustále zlepšovať v tom, čo robíme. Tykáme si, máme radi našu prácu a záleží nám na tom, aby mala čo najväčší pozitívny dopad na Slovensko. Viac o nás a výsledkoch našej práce sa dozvieš na našom Facebooku (https://www.facebook.com/uhp.hodnotazapeniaze) a na stránke Ministerstva financií (https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/)

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Útvar hodnoty za peniaze

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejný..
Viac o organizácii