Regionálny koordinátor plánu obnovy pre Bratislavský samosprávny kraj

Poď pracovať na jednom z najväčších projektov na Slovensku a pridaj sa do tímu, ktorý pripravuje a implementuje reformy a investície pre zelené a digitálne Slovensko.
Projektový manažment
koordinátor
Financie
Miesto
Bratislava – Staré mesto
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Výsledný plat je konkurencieschopný súkromnému sektoru. Plat tvorí príslušná platová tarifa v rámci 8. platovej triedy a osobný príplatok, ktorý môže byť podľa zákona priznaný až do výšky 100 % platovej tarify - v závislosti od kvality plnenia služobných úloh.
1178.5 - 2357 €

Náplň práce

Úlohy koordinátora inými slovami:

· Spolupracuje pri implementácií stratégie a štátnej politiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR na regionálnej úrovni.

·  Zabezpečuje vykonávanie koordinačných, monitorovacích, analytických a komunikačných činností za účelom efektívnej implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci regiónov.

·  Zúčastňuje sa koordinačných stretnutí na úrovni NIKA („Národná implementačná a koordinačná autorita“) a vykonávateľov investícií a reforiem.

·  Vykonáva konzultačné, podporné a komunikačné činnosti v rámci usmerňovania regionálnych žiadateľov a prijímateľov v oblastiach prípravy a implementácie opatrení financovaných z prostriedkov mechanizmu na podporu a obnovu.

·  Koordinuje zasadnutia pracovných skupín, komunikuje a spolupracuje so stakeholdermi na regionálnej úrovni (VUC, mestami, obcami, resp. územiami udržateľného mestského rozvoja).

·  Identifikuje nedostatky a nezrovnalosti, vykonáva systematický zber a vyhodnocuje údaje v rámci implementácie strategických opatrení na regionálnej úrovni.

·  V spolupráci s NIKA a vykonávateľmi analyzuje riziká spojené s implementáciou reforiem a investícií a podieľa sa na príprave návrhov zlepšení.

·  Spolupracuje na zabezpečovaní koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi Programom Slovensko realizovaných v rámci Fondov EÚ, operačnými programami v rámci Partnerskej dohody SR 2014 – 2020 pre EŠIF, Plánom obnovy a odolnosti SR a ostatnými nástrojmi podpory EÚ.

Koho hľadáme

Máš skúsenosti so stredným manažmentom a komunikáciou?  Baví ťa práca v regiónoch?  Neváhaj a pridaj sa do tímu plánu obnovy, ktorý pracuje na jednom z najväčších projektov v krajine a implementuje reformy a investície pre lepšie a modernejšie Slovensko.

 Do nášho tímu hľadáme človeka na pozíciu regionálneho koordinátora plánu obnovy pre Bratislavský samosprávny kraj. Jeho úlohou bude poskytovanie informácií regionálnym žiadateľom a prijímateľom v oblastiach prípravy a implementácie výziev/opatrení financovaných z prostriedkov plánu obnovy, taktiež zabezpečenie komunikačnej podpory či koordinácia pracovných stretnutí na regionálnej úrovni.

 Plán obnovy predstavuje najväčšie reformné úsilie tejto krajiny a je iba na nás, aby jeho implementácia prebehla hladko a úspešne.

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

 • milí kolegovia - ľudskí a profesionálni zároveň;

 • dobrá káva - základ každej dobrej práce;

 • centrum - ste v centre diania a aj v centre Starého mesta;

 • pružný pracovný čas a možná práca z domu

 • benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe a z kolektívnej zmluvy (napr. multisport karta, + 2 dni voľna  v zmysle KZ, vitamínové a výživové doplnky, príspevok pri narodení dieťaťa, možnosť využívať účelové zariadenia ÚV SR za zvýhodnené ceny...)

 • príspevok do III. dôchodkového piliera (až do výšky 50€ mesačne)
  5 dní dovolenky naviac oproti súkromnému sektoru

 • plat konkurencieschopný súkromnému sektoru so zmysluplnou prácou pre krajinu

Zručnosti

 • - Analytické a kritické myslenie - pokročilý
 • - Schopnosť pracovať pod tlakom - pokročilý
 • - Komunikačné a koordinačné zručnosti - pokročilý

Detaily

 • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
 • Profesionál

O organizácii

Sekcia plánu obnovy na Úrade vlády SR plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). NIKA zastupuje Slovenskú republiku vo vzťahu k Európskej komisii. Jej úlohou je takisto ..
Viac o organizácii