Hlavný štátny radca

Bratislava
Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ), Profesionál
občianska spoločnosť
mimovládne organizácie
participácia
neziskové organizácie
štátna správa
Ihneď (dohodou)
nástup
Trvalý pracovný pomer
typ pracovnej ponuky
1400
EUR / mesiac

Manažér

Náplň práce

Budovanie aktívnejšej občianskej spoločnosti a zlepšovanie postavenia mimovládnych neziskových organizácií prostredníctvom napĺňania Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Konkrétne úlohy a témy budú zadefinované po schválení akčného plánu koncepcie.

Koho hľadáme

Od uchádzača alebo uchádzačky očakávame vysoký stupeň samostatnosti v práci a tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení. Nevyhnutné je pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, ako aj pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. Požadujeme dobrý ústny aj písomný prejav, analytické myslenie, znalosť práce so sociálnymi sieťami, znalosť anglického jazyka na bežnej komunikačnej úrovni.

Prečo si vybrať nás

Sme unikátny úrad, ktorý prepája občiansku spoločnosť s verejnou správou a aktívne podporuje partnerstvo, dialóg a spoluprácu s cieľom zlepšiť správu vecí verejných na Slovensku. V roku 2019 náš úrad získal cenu Nadácie Pontis za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja SDGs v kategórii Verejný sektor. Ponúkame priestor na ďalší rozvoj a vzdelávanie a príjemné pracovné prostredie s dobre naladenými kolegami.

Znalosť jazyka

  • - anglický - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Ide o pracovnú pozíciu kmeňového zamestnanca alebo zamestnankyne v stálej štátnej službe, ktorá je určená pre uchádzača alebo uchádzačku s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. Po úspešnom absolvovaní výberového konania je nástup možný takmer hneď alebo po dohode. Výberové konanie pre zamestnancov štátnej správy bude vypísané začiatkom júla, pre široký okruh uchádzačov koncom júla 2021 na stránke slovensko.sk a tiež na stránke nášho úradu. Ak si myslíte, že ste vhodný alebo vhodná na danú pozíciu, využite možnosť porozprávať sa s nami. Životopis a krátky motivačný list posielajte na skarlet.ondrejcakova@minv.sk. Ak nás Vaše doterajšie pracovné skúsenosti a aktivity zaujmú, pozveme Vás na neformálny rozhovor.