Personalista / Personalistka (zástup počas materskej a rod. dovolenky)

univerzita
comenius university
HR
ľudské zdroje vo verejnej správe
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Uvedená výška mzdy predstavuje garantovanú výšku mzdy po skončení skúšobnej doby (3 mesiace). Počas skúšobnej doby je funkčný plat nižší o 100 EUR. Tarifný plat je v rozpätí od 692,00 EUR – 830,50 EUR v závislosti od doby započítanej praxe (5. platová trieda). K tarifnému platu bude priznaný aj osobný príplatok v súlade s platovým poriadkom UK, ktorý môže byť až do výšky 100% tarifného platu. Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
od 1300 €

Náplň práce

Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky a ekonomiky práce:

 • zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom, priebehom a zánikom pracovného pomeru, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov,

 • pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami a nadriadenými,

 • organizácia prijímania nových zamestnancov – inzerovanie voľných pracovných miest, selekcia uchádzačov, vedenie pohovorov a výber vhodných uchádzačov na rôzne pracovné pozície, samostatné zabezpečenie výberových konaní,

 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov, stanovenie zápočtu odbornej praxe, návrh zaradenia do platovej triedy a stupňa, nákladového strediska,

 • sledovanie a spracovanie nárokov na úpravy platového zaradenia (taríf/stupňov) a príprava platových dekrétov,

 • spracovanie a kontrola limitov príplatkov za prácu nadčas, v sobotu a nedeľu, vo sviatok, nárokov na príplatky za zmennosť a pracovnú pohotovosť, nárokov na jubilejné odmeny,

 • analytická činnosť a príprava súhrnných materiálov a podkladov požadovaných nadriadenými za oblasť personalistiky a ekonomiky práce.

  Pozíciu obsadzujeme ako zástup počas materskej/rodičovskej dovolenky.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • práca v SAP, v module HR výhodou

 • viacročná prax v personálnej oblasti výhodou,

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pracovno-právnu oblasť pri výkone práce a pri odmeňovaní pracovníkov vo verejnom záujme,

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť sociálneho a zdravotného zabezpečenia,

 • flexibilita, spoľahlivosť, diskrétnosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť,

 • samostatnosť, analytické myslenie, schopnosť neustále si osvojovať nové pracovné postupy.

Prečo si vybrať nás

UK pre svojich zamestnancov ponúka mnoho benefitov podľa platnej kolektívnej zmluvy:

 • možnosť ubytovania priamo na internáte za zamestnaneckú cenu,

 • pracovný čas zamestnanca je 7,5 hodín denne,

 • 5 dní platenej dovolenky navyše (základná výmera dovolenky, ktorá je až 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku)

 • stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer

 • príspevok na III. pilier DDS

 • finančná odmena pri pracovných a životných jubileách

 • možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave a v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok.

Dodatočné informácie

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnej webovej stránke Univerzita Komenského v Bratislave.

Detaily

 • Profesionál

O organizácii

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v ..
Viac o organizácii