>

Investičný pracovník (odborný referent na Oddelení majetku a investícií)

comenius university
univerzita
investície
investičný pracovník
investičné projekty
projektant
stavebný prípravár
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tarifný plat pri VŠ vzdelaní podľa 7. platovej triedy zákl. stupnice plat. taríf je v rozpätí 802,00 eur – 962,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe + osobný príplatok až do výšky platovej tarify za podmienok podľa Platového poriadku Univerzity Komenského.
od 1600 €

Náplň práce

Koordinácia stavebných zámerov od predprojektovej prípravy až po odovzdanie diela do užívania, práca s Katastrom nehnuteľností - zabezpečovanie inžinierskej činnosti v stavebníctve, projektovej dokumentácie a jej schvaľovanie, dozor investora pri realizácii stavieb - rekonštrukcií, opráv a údržby, vrátane agendy súvisiacej s prípravou verejného obstarávania.

Vítaní sú aj uchádzači ktorí, majú skúsenosti len v niektorej z menovaných činností, s chuťou rozšíriť si vedomosti na ostatné oblasti.

Koho hľadáme

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo, právo

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Technické myslenie
Systematickosť
Samostatnosť

Prečo si vybrať nás

UK pre svojich zamestnancov ponúka mnoho benefitov podľa platnej kolektívnej zmluvy:

  • možnosť ubytovania priamo na internáte,

  • pracovný čas zamestnanca je 7,5 hodín denne,

  • 5 dní platenej dovolenky navyše (základná výmera dovolenky, ktorá je až 5 týždňov, dovolenka vo výmere 6 týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku)

  • stabilné zamestnanie na hlavný pracovný pomer

  • príspevok na III. pilier DDS

  • finančná odmena pri pracovných a životných jubileách

  • možnosť využiť rekreácie v rekreačnom zariadení na Richňave a v Modre - Harmónii a v Modre-Piesok.

Dodatočné informácie

Ďakujeme záujemcom, ktorí sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti. Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na oficiálnej webovej stránke Univerzity Komenského v časti ochrana osobných údajov.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

O organizácii

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v ..
Viac o organizácii
6. máj 2022