Stážový program s Ábelom Ravaszom 2021: práca v rómskych komunitách, etnické dáta, regionálny rozvoj

Máte záujem o témy ako integrácia Rómov či rozvoj regiónov? Teraz máte jedinečnú šancu sa učiť formou spolupráce s profesionálmi v týchto oblastiach. Jediné riziko pre Vás: ak sa pridáte, tieto témy Vás už možno nikdy nepustia. Môžu to dosvedčiť viacerí naši absolventi. Tešíme sa na spoluprácu! :)
rómske komunity
terénna práca
etnické dáta
regionálny rozvoj
menšinové politiky
Miesto
Bratislava
Nástup
28. jún 2021
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Neplatená stáž

Náplň práce

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program s Ábelom Ravaszom. Nadväzujúc na programy minulých rokov, ponúkame mladým profesionálom možnosť zoznámiť sa s témami integrácie rómskych komunít, zberu etnických dát, ako aj so širšími súvislosťami regionálneho rozvoja a menšinových politík na Slovensku.

Stážisti a stážistky sa zúčastnia prednášok špičkových odborníkov na rôzne oblasti v rámci týchto tém, a postupne si zvolia jednu z tém pre svoje modelové projekty. Príprava na spracovanie projektov prebehne formou tvorivých dielní, terénna časť projektu sa uskutoční počas trojdňového výjazdu do regiónov. Svoje projekty dokončia účastníci programu pod vedením tímu Inštitútu Mateja Bela v priebehu augusta, s možnosťou prípadného pokračovania na jeseň 2021.

Koho hľadáme

Hlásiť sa môžu študentky a študenti so záujmom o integráciu rómskych komunít a iných menšín, prácu s etnickými dátami, terénnu prácu, verejné politiky a regionálny rozvoj.

Od stážistov a stážistiek sa očakáva osobná prítomnosť na prednáškach a dielňach programu, a to nie menej ako trikrát týždenne. Tiež sa zúčastnia výjazdu do regiónov. Témy projektov budú vopred definované, a budú v súlade s výskumnými a pracovnými záujmami organizátorov. Je možná negociácia o samotných témach, primárnym cieľom je ale priama participácia účastníkov programu na aktivitách organizátorov. Niektoré z možných tém:

-        Sekundárne spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít 2019

-        Príprava pilotného zisťovania v prostredí goralských a rusínskych komunít

-        Podpora aktivít iniciatívy Regionálny rozvoj teraz!

-        Príprava mediálnych výstupov

-        Práca na štartovacích aktivitách pracovnej agentúry so zameraním na  MRK

-        Výskum v oblasti aktivít terénnych pracovníkov v MRK

-        Príprava policy analýzy pre Inštitút Mateja Bela

Prečo si vybrať nás

Očami minuloročného stážistu:

"Stáž u Ábela a spol. mi otvorila oči do témy integrácie Rómov na Slovensku. Na konci stáže som bol obohatený prednáškami špičkových ľudí z tejto oblasti, veľa veľa dobrými a zlými príkladmi projektov, vyvrátenými mýtmi o Rómoch, a neposledne - priateľstvami ktoré trvajú dodnes. Najmä diskusie ktoré sme mali po prednáškach o školstve, kultúrach rôznych skupín Rómov, európskych fondoch, histórii Rómov a mnohých ďalších zaujímavých témach, mi ukázali ako rozmýšľať a nerozmýšľať o integrácii Rómov. Šanca byť v tej istej miestnosti s odborníkmi ktorí otvorene rozprávajú o svojich skúsenostiach a ihneď si s Vami aj potykajú, je naozaj nenahraditeľná. Takisto, možnosť praktickej práce na vlastnom projekte mi dala možnosť s týmito ľuďmi spolupracovať, čo prehĺbilo moje vedomosti ešte viac! Odporúčam túto skúsenosť každému, kto sa zaujíma o integráciu Rómov na Slovensku a rád by niečím prispel, nezáležiac ako. – Filip (ročník 2020)"

Dodatočné informácie

Výberový proces prebieha formou online rozhovorov s organizátormi. Vraj sme veľmi príjemní :)

Detaily

  • Študent strednej školy
  • Študent vysokej školy
Humanitné a spoločenské vedy
10. jún 2021

O organizácii

Inštitút Mateja Bela

Inštitút Mateja Bela bol založený v roku 2014 s úmyslom popularizácie a rozvoja myšlienky občianskeho Slovenska. Cieľom nášho Inštitútu je vytvoriť tolerantnejšie Slovensko pomocou našich ve..
Viac o organizácii