Odborná stáž na ÚHP - získaj analytické skúsenosti ešte počas školy!

štátna správa
analýza
data analysis
policy making
Miesto
Bratislava, čiastočne online
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Stáž pre študenta
Hodinová odmena
od 6 €

Náplň práce

V rámci letnej stáže dostanete jedno väčšie zadanie a za jeho vypracovanie budete zodpovedný/á spolu s vaším mentorom. Počas roka 2021 riešili naši stážisti napríklad návrhy na zmenu dizajnu Štipendia Martina Filka či rozvoj cenovej databázy stavebných prác na Slovensku. Ak ide o dlhodobú stáž, úlohy sa postupne menia alebo dopĺňajú.

Koho hľadáme

Stáž je určená primárne študentom a študentkám VŠ ekonomického zamerania (ale sme otvorení rôznym študijným odborom) so záujmom pre verejné politiky.

Prečo si vybrať nás

Čo ponúkame našim stážistom:

  • Odbornú stáž. Počas stáže kladieme dôraz na to, aby ste sa zoznámili s analytickou prácou a základnými analytickými nástrojmi a postupmi. Očakávame, že tieto nástroje a postupy využijete pri vypracovávaní jednotlivých úloh a zadaní.

  • Kvalitné vedenie. Počas celej stáže sa vám bude venovať jeden človek – váš mentor a zároveň aj odborný garant projektu. Na začiatku si spolu určíte ciele a rozsah projektu a mentor vás bude sprevádzať celou stážou s cieľom, aby ste projekt úspešne dokončili.

  • Platenú stáž. Našim stážistom ponúkame odmenu vo výške 6€/hodinu. V prípade spokojnosti a dlhodobej spolupráce sa výška odmeny môže zvýšiť.

Znalosť jazyka

  • - anglický jazyk - B1 - mierne pokročilý

Dodatočné informácie

Študentov na stáž vyberáme dvojkolovým výberovým konaním, jedna časť pozostáva z online analytického testu, druhú časť tvorí pohovor s potenciálnym mentorom. Do výberového konania sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto odkazu: https://formfacade.com/public/111043447587627829812/all/form/1FAIpQLSdNdNPQ5SZ9qCNK5v_y50QnjpF3Pgiyu6DGqNsm3oAbZbFVAg V prípade doplňujúcich otázok nám môžete napísať na hr.uhp@mfsr.sk.

Detaily

  • Študent vysokej školy
Ekonomické a právne vedy
3. ročník bakalárskeho štúdia

O organizácii

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejný..
Viac o organizácii