Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce

Pracovná pozícia je naviazaná na plnenie cieľov, míľnikov a aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 7: Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma), za ktorých realizáciu zodpovedá Štátny pedagogický ústav.
vzdelávanie
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tarifný plat vo výške 1 127,00 eur/mesiac. Po zapracovaní možnosť priznania osobného ohodnotenia až do výšky 873,00 eur/mesačne.
2000 €

Náplň práce

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

•         samostatné riešenie a koordinácia úloh vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce;

•         tvorba, inovácia a overovanie pedagogických dokumentov v danej oblasti;

•         tvorba, inovácia a overovanie nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy a sprievodných materiálov v danej oblasti;

•         koordinácia práce odbornej komisie a pracovných skupín s celoštátnou pôsobnosťou
v danej oblasti;

•         podieľanie sa na príprave schvaľovacích a odporúčacích protokolov, odborných stanovísk a posudkov na didaktické prostriedky v danej oblasti;

•         konzultačná, poradenská a posudzovateľská činnosť pri tvorbe a schvaľovaní didaktických prostriedkov v danej oblasti;

•         posudzovanie koncepcií a obsahu vzdelávania v školách v SR;

•         podieľanie sa na tvorbe nových koncepcií výchovy a vzdelávania, najmä v uvedenej oblasti;

•         podieľanie sa na tvorbe informačných a vzdelávacích aktivít pre pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve;

•         realizácia výskumov a spracovávanie správ z výskumov zaoberajúcich sa relevantnou problematikou;

•         prednášková, publikačná, poradenská a metodická činnosť v oblasti koncepcií, cieľov, obsahu a metód vzdelávania smerovaná k pedagogickej, rodičovskej i širšej verejnosti;

•         publikovanie výstupov v odborných a vedeckých časopisoch;

•         spolupráca pri nastavovaní komunikačnej stratégie plánovaných zmien;

•         konzultačná, oponentská, publikačná a expertízna činnosť.

 

Koho hľadáme

Požiadavky na zamestnanca

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

 

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Ovládanie anglického jazyka na úrovni B2 alebo vyššej úrovni výhodou

 

Počet rokov praxe

5

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

•         pedagogická prax minimálne 5 rokov v regionálnom školstve a/alebo v oblasti vzdelávania

•         dobrá znalosť školskej problematiky a legislatívy, sledovanie súčasných trendov v oblasti školstva

•         schopnosť pracovať v tíme a schopnosť viesť tím

•         zodpovednosť, spoľahlivosť

•         motivácia k neustálemu rozvoju

•         komunikatívnosť

•         precíznosť

•         flexibilita

•         odolnosť voči stresu

•         koncepčné myslenie, analytické myslenie

•         schopnosť formulovať odborný text

 

Prečo si vybrať nás

Zamestnanecké výhody, benefity

možnosť aktívne sa podieľať na pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

príjemné pracovné prostredie
pružný pracovný čas
sociálna politika – príspevok na stravovanie, rekreáciu

Dodatočné informácie

V prípade záujmu o pracovnú ponuku posielajte životopis v slovenskom jazyku (Europass) a motivačný list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov do 30. 06. 2022. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 11. 07. 2022

Detaily

  • Profesionál

O organizácii

Poslaním Štátneho pedagogického ústavu je plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu, odborno-metodického usmerňovania, zabezpečovanie odborného a metodického riadenia základných a stredných škôl a ško..
Viac o organizácii