Pracovník na odbore kontroly obstarávania

eurofondy
verejné obstarávanie
kontrola
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
- plat sa skladá z tarifného platu, ktorý je uvedený ako základná mzda + osobný príplatok, ktorý môže byť priznaný až do výšky 100 % platovej tarify v závislosti od kvality plnenia služobných úloh -bližšie informácie na ústnom pohovore výberového konania.
od 1036 €

Náplň práce


• Výkon kontroly a vyhodnotenie obstaraných tovarov, stavebných prác a služieb
• Poskytovanie stanovísk ku kontrole verejného obstarávania
• Komunikácia so žiadateľom/prijímateľom ohľadne predkladaných verejných obstarávaní
• Príprava žiadostí, dokumentov a odborných materiálov ÚVO, PMÚ a ďalším príslušným orgánom SR
• Príprava podkladov k auditom a kontrolám
• Pripomienkovanie relevantných dokumentov

Koho hľadáme

Máte záujem kontrolovať verejné obstarávanie eurofondových zákaziek? PPA hľadá manažérov kontroly verejného obstarávania, ktorí plnia najmä úlohy súvisiace s finančnou kontrolou verejných obstarávaní vykonávaných žiadateľmi/prijímateľmi v rámci projektov spolufinancovaných z Programu rozvoja vidieka. Predmetná pozícia predstavuje získanie komplexných vedomostí v oblasti kontroly verejných obstarávaní spolufinancovaných z EŠIF, čo je výborný predpoklad pre ďalší kariérny rast. Ponúkame príjemné pracovné prostredie v dynamickom kolektíve, pružný pracovný čas, možnosti vzdelávania a ďalšie zaujímavé benefity.

Prečo si vybrať nás

• 5 dní dovolenky navyše.
• Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Pružný pracovný čas - ustanovený pracovný čas je 37,5 hod/týždeň.
• Možnosť sickday.
• Priateľský pracovný kolektív.
• Vzdelávanie a osobný rozvoj, pretože školou to nekončí a u nás vám dáme možnosť neustále na sebe pracovať.
•Multisport karta
• Ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Dodatočné informácie

online pohovor, následne osobný pohovor

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

O organizácii

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je orgánom štátnej správy plniacim úlohu poskytovania podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci priamych podpôr, projektových podp..
Viac o organizácii