Odborník/odborníčka na hodnotenie zdravotníckych technológií

Možnosť byť pri vzniku a tvorení procesov v inštitúcii, ktorá má potenciál mať zásadný vplyv na zlepšovanie slovenského zdravotníctva. Hodnotenia inštitútu môžu usporiť milióny eur a viesť k vyšším štandardom liečby.
analytik
analytička
charakternosť
verejný záujem
zdravotníctvo
Miesto
Bratislava
Nástup
Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat v závislosti od skúsenosti. Benefity: príspevok na DDS do výšky 3% z platu; karta MultiSport s minimálnym doplatkom; flexibilný pracovný čas; možnosť čiastočnej práce na home-office aj mimo COVID-19.
1500 - 3000 €

Náplň práce

Hodnotenie nových zdravotníckych technológií (liekov, pomôcok, či prístrojov), na základe princípov medicíny založenej na dôkazoch v medzinárodnom štandarde EUnetHTA.

o   Aby mohli byť nové technológie hradené z verejného zdravotného poistenia, potrebujú preukázať, že prinášajú dostatočný prínos vzhľadom na ich náklady. V tomto procese sa výrobcovia snažia o to, aby ich produkt mohol byť v čo najväčšej miere hradený. Našou hlavnou úlohou v inštitúte bude zhodnotiť technológie na základe dostupných dát čo najobjektívnejšie a navrhnúť maximálnu úhradu, ktorú je v možnostiach štátu za preukázaný prínos zaplatiť.

o   Hodnotenie obsahuje najmä prácu s klinickými štúdiami, vedeckými publikáciami, odporúčaniami zahraničných HTA agentúr, medzinárodnými klinickými štandardmi, lokálnymi a zahraničnými dátami, aj s Excelom. S potrebným doškolením rátame.  

Tvorba analýz v ďalších témach slovenského zdravotníctva vo veci zvyšovania kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

o   Témy si budeme vyberať na základe podnetov z ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovni, od pacientov, odborníkov, ale aj z vlastnej iniciatívy.

Koho hľadáme

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie v oblasti medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied. Preferujeme vzdelanie z univerzít, ktoré sa umiestňujú v medzinárodných rebríčkoch hodnotení. 

Pracovné skúsenosti: v oblasti HTA (hodnotenie zdravotníckych technológií), medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, analýz, dát alebo štatistiky. Príležitosť vieme ponúknuť aj absolventom.  

Prečo si vybrať nás

Práca pre verejné dobro

Kolektív odborne kvalitných ľudí, ktorý študovali/pracovali v zahraničí a vrátili sa späť za prácou vo verejnom záujme

Vzdelávanie: z povahy práce budú naši zamestnanci neustále získavať nové vedomosti

Znalosť jazyka

  • - anglický - C1 - pokročilý

Dodatočné informácie

Hľadáme motiváciu v oblasti zdravotníctva, schopnosť rýchleho učenia sa, schopnosť práce v tíme, hľadanie riešení, prijímanie spätnej väzby, kritické myslenie, pozitívne uvažovanie.

Detaily

  • Čerstvý absolvent vysokej školy
  • Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • Profesionál

Manažér

LinkedIn profil

O organizácii

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Od 1.1.2022 vznikol Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO), ktorý má za úlohu analyzovať zdravotnícke technológie (lieky, pomôcky...), ktoré chcú byť štandardne hr..
Viac o organizácii