Finančný/á manažér/ka projektov - trvalý pracovný pomer na 1/2 úväzok

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava
Mladý profesionál (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
odbornosť
profesionalita
flexibilita
1. august 2021
nástup
Čiastočný úväzok
typ pracovnej ponuky
od 700
EUR / mesiac

GROWNi je #NeziskovyProjekt. Ak si cez nás nájdeš prácu v komerčnej firme, tvoj nový zamestnávateľ prispeje na chod celej rozvojovej platformy. Ďakujeme, že sa hlásiš cez GROWNi a tým podporuješ našu #Udržateľnosť!

Detaily

6. jún 2021

Náplň práce

Rámcová náplň práce:

 

-        Finančné riadenie projektu v súlade so schválenou žiadosťou o externé zdroje financovania (EÚ fondy, medzinárod. granty a pod.);

-        Finančný manažment projektu -  plánovanie, evidencia čerpania nákladov projektu, kontrola a vyhodnocovanie finančného plánu;

-        Spracovanie žiadostí o platbu;

-        Komunikácia s poskytovateľom externých zdrojov v oblasti finančných vzťahov, s finančnými inštitúciami, úradmi a dotačnými agentúrami;

-        Reporting a komunikácia s projektovým manažérom a vedúcim ekonomického oddelenia;

-        Súčinnosť pri spracovaní monitorovacích  a záverečných správ;

-        Príprava a spracovanie podkladov pre účtovníctvo súlade s účtovnými postupmi a smernicami organizácie, práca s evidenčným a účtovným systémom organizácie

-        Zabezpečenie plynulého obehu účtovných dokladov, vystavovanie objednávok, faktúr, platobným príkazov;

-        Poskytovanie relevantných informácií členom projektového tímu (napr. o pravidlách a požiadavkách poskytovateľa finančných zdrojov, oprávnenosti nákladov, postupoch finančného vykazovania, auditoch atď.);

-        Súčinnosť pri konsolidácii účtovníctva projektov, externého reportingu a interného systému výkazníctva;

-        Archivácia dokumentácie a iné admin. práce súvisiace s realizáciou projektu.

Koho hľadáme

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

1.     Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ekonomického zamerania,

2.     prax min. 3 roky, prax s účtovníctvom a rozpočtovníctvom verejnej správy vítaná, ale nie je podmienkou,

3.     Skúsenosť s finančným riadením projektov financovaných z EÚ zdrojov je výhodou

4.     Znalosť práce v ITMS2014+ výhodou;

5.     Znalosť súvisiacej legislatívy;

6.     Znalosť manažérskeho účtovníctva výhodou;

7.     Dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;

8.     Aktívna znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka na úrovni C1;

9.     Bezúhonnosť;

10.  Spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita;

11.  Odolnosť proti stresu;

12.  Organizačné schopnosti, koncepčné a analytické myslenie;

13.  Schopnosť dodržiavať stanovené termíny.

Prečo si vybrať nás

Benefity:

1.     Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %.

2.     Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;

3.     Ďalšie benefity:

a)     pružný pracovný čas;

b)     home office;

c)     zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;

d)     na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;

e)     možnosť práce z domu;

f)      sociálna politika – príspevok na stravovanie;

g)     práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;

h)     voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;

i)      možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.