Asistent/ka projektového manažéra pre Múzeum mesta Bratislavy - Hrad Devín

odbornosť
profesionalita
flexibilita
Miesto
Bratislava
Nástup
1. august 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Hlavný pracovný pomer na dobu určitú do 12/2022 s možnosťou predĺženia aj po skončení projektu.
od 1200 €

Náplň práce

Rámcová náplň práce:

-        Asistencia pri projektovom manažmente projektu Culture Across v rámci výzvy Interreg V-A SK- AT 2016/02 na úrovni partnera a koordinácia s hlavným partnerom,

-        Spolupráca, komunikácia a koordinácia s projektovým tímom, spolupracovníkmi, dodávateľmi a partnermi projektu;

-        Plánovanie,  prípravu, realizáciu a koordinácia projektových aktivít: investičné aktivity (rekonštrukcia a sanácia), informačný a navigačný systém, spolupráca so školami, archeologický výskum;

-        Koordinovanie a spolupráca s externými dodávateľmi v súvislosti s úlohami projektovej manažérky/projektového manažéra;

-        Administratíva a sledovanie rozpočtu projektových aktivít;

-        Príprava podkladov pre monitorovacie správy.

1/2 pracovného času, MMB - Radničná 1 a 1/2 pracovného času Hrad Devín, Muránska 10

Koho hľadáme

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

1.     Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa

2.     Aspoň 5 rokov praxe.

3.     Skúsenosti v oblasti projektového manažmentu

4.     Orientácia v oblasti kultúrneho dedičstva a pamiatkovej starostlivosti

5.     Skúsenosť s rakúskymi partnermi v oblasti kultúry alebo cestovného ruchu, resp. iná

6.     Komunikatívne zručnosti, schopnosť identifikovať partnerov a príležitosti pre spoluprácu, aktívny prístup k riešeniu úloh, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme,

7.     Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti

8.     Veľmi dobré interpersonálne a komunikačné zručnosti,

9.     Ovládanie PC na pokročilej používateľskej úrovni (MS Office) podmienkou.

10.  Aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (C1)

Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača/uchádzačku.

Prečo si vybrať nás

Do tímu Múzea mesta Bratislavy hľadáme asisten/ku projektového manažéra alebo projektového manažéra, ktorá/ý sa bude podieľať na rozvoji národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín, na tvorbe a realizácií projektov, programov a spoluprác s dôrazom na modernú prezentáciu a rozvoj kultúrneho dedičstva, zvyšovanie návštevníckeho komfortu a udržateľnosť prevádzky.

Benefity:

1.     Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, odmeny, príspevok do DDS 2 %.

2.     Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;

3.     Ďalšie benefity:

a)     pružný pracovný čas;

b)     home office;

c)     zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;

d)     na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;

e)     sociálna politika – príspevok na stravovanie;

f)      práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;

g)     voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;

h)     možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Detaily

  • Profesionál
6. jún 2021

O organizácii

Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. MMB je špecializované umelecko - historické múzeum, zamerané svojou činnosťou na dokumentovanie a prezent..
Viac o organizácii