Generálny riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva

generálny riaditeľ
štátna správa
životné prostredie
výskum
vodohospodárstvo
vrcholový manažment
štatutárny orgán
Miesto
Bratislava
Nástup
1. september 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat 1 372,00 € predstavuje len základnú hodnotu tarifného platu a minimálnu výšku príplatku za riadenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po splnení zákonných predpokladov je možné zamestnancovi priznať funkčný plat až do výšky 3 952,50 €.
1372 - 3952 €

Náplň práce

- riadenie príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a zabezpečovanie plnenia úloh v jeho pôsobnosti.

Koho hľadáme

Informácie o výberovom konaní

Medzi špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov patria:
- riadiaca prax minimálne 3 roky,
- odborná prax minimálne 3 roky v oblasti vodného hospodárstva alebo výskumnej činnosti obdobnej ako je oblasť pôsobenia Výskumného ústavu vodného hospodárstva,
- znalosť o postavení, činnosti a úlohách Výskumného ústavu vodného hospodárstva,
- všeobecná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z danej oblasti.

Iné kritériá:
- povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Od úspešného uchádzača sa bude požadovať overenie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov.

Prečo si vybrať nás

Ste skúsený manažér s víziou? Životné prostredie Vám nie je ľahostajné? Máte radi výzvy? Máte skúsenosti s prácou v oblasti vodného hospodárstva? Tak potom hľadáme práve Vás. Máte jedinečnú príležitosť podieľať sa na dôležitej vedecko-výskumnej činnosti s priamym dopadom na kvalitu životného prostredia.

Dodatočné informácie

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV, INFORMÁCIE O SPÔSOBE PRIHLÁSENIA SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIEBEHU VÝBEROVÉHO KONANIA sú dostupné na : https://www.minzp.sk/praca/oznamenie-vyhlaseni-vyberoveho-konania-poziciu-generalneho-riaditela-vyskumneho-ustavu-vodneho-hospodarstva.html

Detaily

  • Profesionál
31. aug 2021

O organizácii

Ministerstvo životného prostredia SR

Ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Viac o organizácii