generálny riaditeľ sekcie zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky

generálny riaditeľ
zahraničná politika
environmentálna politika
životné prostredie
vrcholový manažment
Miesto
Bratislava - Námestie Ľ. Štúra
Nástup
1. december 2021
Typ pracovnej ponuky
Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena
Plat od 1 448,00 EUR zahŕňa len minimálnu výšku tarifného platu a minimálnu výšku príplatku za riadenie. Funkčný plat bude určený v závislosti od skúseností.
1448 - 3418 €

Náplň práce

Tvorba, usmerňovanie a koordinácia odborných prierezových aktivít štátnej environmentálnej politiky a environmentálneho piliera trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečovanie zeleného hospodárstva vrátane dobrovoľných ekonomických nástrojov. Tvorba pozičných dokumentov Slovenskej republiky súvisiacich s členstvom v medzinárodných organizáciách a spolupráca s nimi (OSN, UNEP, UNESCO, OECD a pod). Tvorba štátnej environmentálnej politiky a realizácia úlohy vyplývajúcich z jej implementácie vo väzbe na environmentálny pilier udržateľného rozvoja a koordináciu zabezpečovania európskej a zahraničnej politiky Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ktoré vyplývajú z členstva v EÚ, medzinárodných záväzkov, všeobecne záväzných predpisov a uznesení vlády. Zabezpečovanie gestorskej činnosti pre transpozíciu a implementáciu legislatívy EÚ v pôsobnosti sekcie zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky.

Koho hľadáme

Hľadáme profesionála, ktorý má aspoň trojročné skúsenosti z oblasti zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky, respektíve z obdobnej oblasti a ktorý už má aj skúsenosti s riadením ľudí.

Prečo si vybrať nás

Medzi zamestnanecké výhody patria napríklad:
- pracovný čas 37,5 h/týždenne
- pružný pracovný čas
- home office v rozsahu 5 dní v mesiaci
- základná výmera dovolenky v rozsahu 5 týždňov, pri zamestnancoch nad 33 rokov a zamestnancoch trvalo starajúcich sa o dieťa v rozsahu 6 týždňov
- sick days 3 dni v kalendárnom roku
- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 40,00 €/mesačne, ak sa zamestnanec sám zaviaže si prispievať aspoň v sume 8,00€/mesačne

Všetky zamestnanecké výhody sú uvedené v podnikovej Kolektívnej zmluve: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5386363/

Znalosť jazyka

  • - anglický - B2 - stredne pokročilý

Dodatočné informácie

Bližšie informácie o priebehu výberového konania a spôsobe prihlásenia sa do výberového konania nájdeš na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/32168

Detaily

  • Profesionál
2. nov 2021

O organizácii

Ministerstvo životného prostredia SR

Ústredný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
Viac o organizácii